Gunilla Franzén och Håkan Widepalm:

Centerpartiet behövs för att kyrkan ska vara öppen för alla

Gunilla Franzén, Kungsbacka och Håkan Widepalm, Harplinge är två av Centerpartiets toppkandidater i höstens kyrkoval.

 

- Centerpartiet behövs för att säkerställa att Svenska kyrkan är en del av samhället och öppen för alla medlemmar, inte enbart för de som besöker kyrkan på söndagarna, säger Gunilla Franzén.

Möt Gunilla Franzén, Kungsbacka, och Håkan Widepalm, Halmstad, som båda är mycket engagerade i kyrkan och kyrkovalet.

Både Gunilla och Håkan började redan som unga att engagera sig i kyrkans verksamhet.

- Efter konfirmationen blev jag ledare i barngrupperna. Att så tydligt vid ung ålder bli tagen i anspråk var grunden till engagemang, säger Håkan Widepalm vars engagemang har växt genom åren.

Det handlar om att vi alla behövs och kan bidra när vi arbetar tillsammans.

- Med det jag kan, kan jag vara med och påverka. Vi som är förtroendevalda i Svenska Kyrkan kan vara så otroligt olika, och ändå vara med och skapa någonting väldigt viktigt. Med stort hjärta och engagemang kan vi utifrån olika erfarenheter tillsammans göra skillnad, säger Gunilla Franzén.

Engagemang behövs

Svenska kyrkan har en viktig roll i samhället. Som mötesplats vid dop, konfirmation, giftermål och begravning, men kyrkan har också en jättestor konsertverksamhet och 60 000 engagerade i kyrkokörerna. Kyrkan har också byggnader, skog och mark som man sköter.

- Men det är inte självklart att kyrkan även i framtiden kommer att vara öppen för alla. I Svenska kyrkan ser jag mer och mer en dragning till att man pratar om församlingen som de som besöker kyrkan på söndagar. Centerpartiet har en viktig roll att bevaka att Svenska kyrkan är alla medlemmars kyrka lika mycket, säger Gunilla Franzén.

Kyrkan kan göra mer

Svenska kyrkan skulle kunna ha en ännu större funktion än i dag. Många är i dag måna om god hälsa genom fysisk aktivitet och bra matvanor, men man glömmer ofta den tredje biten som handlar om att må bra i själen.

- Man pratar idag inte om ”Varför finns jag?” och ”Vilken roll har jag?”. Där tror jag att Svenska kyrkan kan göra mer än i dag. Och då måste trösklarna sänkas så att alla välkomnas, säger Gunilla Franzén.

Kraft och livsmod

- Svenska kyrkans uppdrag är att ge människor kraft att orka leva en dag till. Under pandemin har vi sett vikten av att ge hopp och skapa livsmod. De kristna berättelserna kan användas för att tala om livsmod, tro och hopp. För att prata om de svåra frågorna och veta var våra kristna värderingar kommer ifrån behövs undervisning i kristendomen och kristen tro, säger Håkan Widepalm.

Text: Anki Enevoldsen

Fakta:

Gunilla Franzén

Boendeort: Kungsbacka

Sysselsättning: Geotekniker

Uppdrag i Svenska kyrkan: Ordförande i förvaltarskapsutskottet i kyrkomötet och ledomot i stiftstyrelsen. Ledamot i kyrkorådet.

Håkan Widepalm

Boendeort: Harplinge

Sysselsättning: Kanslichef i Falkenbergs pastorat

Uppdrag i Svenska Kyrkan: Ledamot i kyrkomötet och ordförande i kyrkorådet

Relaterade nyheter