85 miljoner i extra statsbidrag till Varbergs kommun 2021

Som följd av Coronakrisen har Centerpartiet tillsammans med Liberalerna och regeringen kommit överens om ytterligare tillskott till kommun- och regionsektorn. Ytterligare 19,7 miljarder kronor tillförs 2021, dels i form av riktade statsbidrag (9,7 mdr) för äldreomsorg och sjukvård, dels i form av generella statsbidrag (10 mdr). Satsningarna presenterades av Annie Lööf (C) och Stefan Löfven på en gemensam presskonferens under måndagsförmiddagen.

För Varbergs kommun innebär tillskottet en ökning på cirka 85 miljoner kronor för 2021, varav 43,7 miljoner är ökning av de generella statsbidragen och 41,2 miljoner kronor är riktade satsningar mot äldreomsorgen.

- Detta är naturligtvis ett mycket välkommet och glädjande besked för Varbergs kommun. Vi har precis påbörjat budgetarbetet inför 2021 och detta ger oss betydligt bättre förutsättningar att ro i land det arbetet på ett bra sätt, säger Christofer Bergenblock (C), som är kommunalråd i Varberg och ledamot av Centerpartiets partistyrelse.

Den särskilda satsningen på äldreomsorgen och äldreomsorgslyftet är särskilt välkommen eftersom man inom äldreomsorgen har fått dra ett tungt lass under pandemin och verksamheten behov är stora.

Redan i våras beslutades om en permanent höjning av de generella statsbidragen till kommuner och regioner med 12,5 miljarder per år, vilka alltså ligger kvar 2021 och framåt. Till detta kommer nu 10 miljarder i ökade generella statsbidrag 2021 och ytterligare 5 miljarder 2022. Satsningar som ger förutsägbarhet och skapar arbetsro i kommunerna.

- Ifrån Centerpartiets sida har det varit viktigt att höja just de generella statsbidragen eftersom det ger oss i kommunerna möjlighet att själva avgöra var pengarna gör bäst nytta. Förutsättningarna och behoven ser väldigt olika ut i olika delar av landet, avslutar Christofer Bergenblock (C).