• / Startsida
  • / Nyheter
  • / Kulturlivet och de stora publiksporterna behöver nya coronaregler

Kulturlivet och de stora publiksporterna behöver nya coronaregler

Att artister och sportklubbar drabbats hårt har knappast undgått någon.

Coronapandemin har slagit ner som en hammare mot såväl kulturlivet som de stora publiksporterna runt om i Sverige. Samtidigt visar bekämpningen av pandemin, paradoxalt nog, hur viktigt kulturen och sporten är för människor. Att artister och sportklubbar drabbats hårt har knappast undgått någon. Att inställda publika evenemang som konserter, föreställningar och matcher också är något som människor verkligen saknar har inte uppmärksammats lika mycket. Kanske beror det på att saknaden växt fram gradvis. Nu längtar många med oss starkt efter gemensamma upplevelser av kultur och sport, där smittskyddet upprätthålls!

Sedan ett par månader tillbaka har ett antal företrädare för kulturlivet och de stora publiksporterna börjat höja rösten med krav om nya Coronaregler. Vi instämmer i behovet av nya regelverk, som gör det möjligt för den del av kulturlivet som lever på stora evenemang och för de publiksporterna att överleva en lång tid av Coronabekämpning. Vi hör ju också hur Folkhälsomyndigheten spår att pandemin kommer att hålla på långt framöver.

För det är också avgörande att det uthålliga smittskyddet inte omkullkastas genom förändrade regelverk eller genom att människor tappar respekten och förståelsen för behovet av smittskydd. Särskilt i dessa dagar då det syns tydliga tecken på att antalet smittade ökar i Sverige.

Vi är inte smittskyddsexperter, artister eller elitidrottare. Men vi känner ett mycket starkt engagemang för kultur- och sportevenemang. Och vi har mycket stor respekt för den livsfarliga pandemi som just nu plågar vårt land liksom resten av världen. Med andra ord ser vi det som helt nödvändigt att Folkhälsomyndigheten tillsammans med kulturens och sportens företrädare finner nya regelverk som på ett rimligt sätt säkrar såväl smittskyddet som evenemang med exakt antal personer närvarande.

Centerpartiet efterlyser nu regler som mer fokuserar på fysisk distans mellan människor än på maxantal vid olika publika evenemang. Våra arenor är olika stora och det är både omöjligt och orimligt att sätta en publikgräns som är exakt samma på alla arenor över hela vårt land. Vi vill göra allt vi kan för att bidra till att såväl kulturlivet som publiksporterna får regler som gör det möjligt att leva under lång tid av bekämpning av covid-19.

Lena Språng (C)
ordf i kultur- och fritidsnämnden i Varberg

Mari-Louise Wernersson (C)
styrelsen för SKR (Sveriges kommuner och regioner)

https://www.hn.se/%C3%A5sikter/ordet-%C3%A4r-fritt/kulturlivet-och-de-stora-publiksporterna-beh%C3%B6ver-nya-coronaregler-1.35598437?fbclid=IwAR3YT5uh4cQeskD5KWR671sck7oGub83_gvivDBshTOZHCRJgLVZxDyUSic