Strandskyddets absurda regelverk och tillämpning måste få ett slut

- Länsstyrelsens beslut om att stoppa byggnation i Tvååker med hänvisning till strandskyddet visar återigen hur absurda dessa regler är, säger Christofer Bergenblock (C), Christian Persson (C) och Stefan Stenberg (C).

Så sent som i maj 2020 antog kommunfullmäktige i Varberg Fördjupad översiktsplan för Tvååker med planering av nya verksamhetsområden, gång- och cykelvägar, grönområden, kommunal service och inte minst omkring 300 nya bostäder. Eftersom Tvååker är omgivet av produktiv jordbruksmark var vi ifrån Centerpartiets sida noga med att påpeka vikten av att i möjligaste mån undvika byggnation på åkermarken. Detta är något som även bevakas av Länsstyrelsen i Halland

När Varbergs Bostads AB nu har gått fram med förslag på ett nytt bostadsområde med 18 lägenheter som inte ligger på åkermark, men däremot angränsar till en bäck som rinner genom samhället stoppar Länsstyrelsen planerna genom att upphäva den strandskyddsdispens som Byggnadsnämnden beviljat. Det mest absurda är att området sedan länge är planerat för bostäder och att detaljplanen tidigare godkänts av Länsstyrelsen, men att man satt den ur spel genom ett senare beslut om strandskydd. Därigenom riskerar hela projektet att gå om intet och byggnation riskerar istället att hänvisas till åkermark.

Centerpartiet har länge varit starkt kritiska till rådande lagstiftning kring strandskyddet och det paragrafrytteri som tillämpas på många länsstyrelser. Fallet i Tvååker är ett utmärkt exempel på hur fel det kan bli när ett bostadsområde som bygger vidare på det befintliga samhället och inte ligger på jordbruksmark stoppas på grund av närheten till en bäck som redan idag passerar ett stort antal fastigheter i samhället.

Centerpartiet har drivit igenom en översyn av strandskyddslagstiftningen inom ramen för Januariavtalet. I avtalet sägs att lagstiftningen ”behöver göras om i grunden genom en ökad differentiering”. Genom utredningen, som startade strax innan jul, ska man nu titta på hur strandskyddet kan förändras för att inte längre motverka byggnation och utveckling på landsbygden, vilket allt för ofta är fallet idag. Fallet i Tvååker visar med all önskvärd tydlighet på behovet av att göra om strandskyddslagstiftningen.