På väg mot station i värö

Under 20 års tid har Centerpartiet drivit på för en station i Värö och nu har ett avgörande steg tagits mot förverkligandet:

🍀 En avsiktsförklaring mellan kommunen, regionen och Trafikverket slår nu fast att stationen ska byggas samt förutsättningarna för bygget

🍀 Fortfarande är inte läget för stationen beslutat, men i Centerpartiet vill vi helst se att stationen hamnar i det södra läget eftersom det är bäst för samhällsutvecklingen och sparar värdefull jordbruksmark

🍀 Stationen kommer finansieras av Varbergs kommun och beräknas kosta mellan 80 och 150 mnkr beroende på placering

🍀 Stationen ska kunna tas i bruk snarast efter att Varbergstunneln, Västlänken och förbigångsspår i Lekarekulle färidigställts, vilket sannolikt innebär runt 2027

🍀 En station i Värö är viktig både för den lokala och regionala utvecklingen

👉🏼 Lyssna på vårt kommunalråd Christofer Bergenblock som på plats i Väröbacka berättar om avsiktsförklaringen! Filmen hittar du här: https://fb.watch/3S0WYo9eHB/