Internationella kommittén

Bild

Centerpartiets internationella kommitté har i uppdrag att medverka till utvecklingen av partiets profil i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Kommitténs ledamöter är valda utifrån sin expertkunskap i just dessa frågor. Partiets syskonorganisationer (Centerstudenter, Centerpartiets internationella stiftelse, Centerkvinnorna och Centerpartiets ungdomsförbund) och kanslipersonal finns representerade i kommittén.

Ett återkommande evenemang som kommittén anordnar är Karin Söderdagarna. Detta är Centerpartiets utrikes- och säkerhetspolitiska forum där medlemmar och företrädare har möjlighet att diskutera och påverka partiets utrikespolitik. Karin Söderdagarna arrangeras en gång per år.

Kommitténs ledamöter 2021:

Kerstin Lundgren (ordförande) är riksdagsledamot för Stockholms län sedan 2002 och utrikespolitisk talesperson. Hon var distriktsordförande för Centerpartiet i Stockholms län 2001-2011 och partistyrelseledamot 2005-2011. Kerstin är ledamot i Utrikesutskottet och även suppleant i Försvarsutskottet, Utrikesnämnden, EU-nämnden och Europarådets svenska delegation.

Daniel Bäckström är riksdagsledamot för Värmlands län sedan 2014 och är försvarspolitisk talesperson. Han är ledamot i Försvarsutskottet och även suppleant i Trafikutskottet och Nordiska rådets svenska delegation. Daniel är också distriktsordförande för Centerpartiet i Värmland.

Linnea Hylén studerar ett masterprogram i Rysslands- & Eurasienstudier vid Uppsala Universitet. Linnea har en fil.kand i statsvetenskap inriktning krishantering och säkerhet från Försvarshögskolan. Hon har ett flerårigt engagemang inom centerrörelsen där hon bland annat arbetat som politisk sekreterare för Centerpartiet Järfälla, samt som internationell sekreterare för Centerpartiets ungdomsförbund. Hon har en bakgrund som ledarskribent för Södermanlands Nyheter, Liberala Nyhetsbyrån och Centerpressens Nyhetsbyrå, samt som projektledare för den säkerhetspolitiska tankesmedjan Frivärld.

Hans Alldén arbetar med företagsutveckling och är senior rådgivare i tankesmedjan Global Utmaning. Han har arbetat för Utrikesdepartementet i Stockholm och på utlandsposter samt som föredragande i riksdagens utrikesutskott. Han har också arbetat för EU-kommissionen i Bryssel, som EU-ambassadör i Afrika och Sydamerika och som chef för kommissionens representation i Sverige. För Centerpartiet var han bland annat aktiv i europavalrörelsen samt är nämndeman.

Mikael Ekman är jurist med inriktning på mänskliga rättigheter och folkrätt. Han har tidigare arbetat bland annat som politiskt sakkunnig åt Lena Ek på Miljödepartementet och innan dess på Centerpartiets kansli i Europaparlamentet. Han arbetar för närvarande som juridisk expert på International Legal Assistance Consortium (ILAC), en paraplyorganisation för advokatsamfund och internationella juristorganisationer som arbetar med att bygga upp rättsväsendet i länder som genomgått en konflikt eller kris.

Magnus Ek är riksdagsledamot för Östergötland sedan 2018 och miljöpolitisk talesperson. Magnus är ledamot i Utrikesutskottet, suppleant i Miljö- och jordbruksutskottet och EU-nämnden. Även ledamot i Nordiska rådets svenska delegation samt i Utskottet för ett Hållbart Norden. Magnus var ordförande för Centerpartiets Ungdomsförbund och partistyrelseledamot 2015-2019. Tidigare ledamot i styrelsen för Centerpartiets Internationella Stiftelse.

Ben Rhee arbetar som programchef för dialog- och fredsmedlingsprogrammet på Folke Bernadotteakademin. Han var tidigare strategisk rådgivare på Folke Bernadotteakademin. Ben har arbetat fyra år som diplomat i Tel Aviv och Ramallah, utsänd av australienska UD (Ben har svenskt och australienskt medborgarskap). Innan dess var han utsänd till Fiji och har tidigare jobbat hos Sthlm Policy Group och International IDEA i både Sverige och Nepal. Han gick med i Centerpartiet i Stockholms län 2016 och har ett stort och brett intresse av både nationell och internationell politik.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.