Internationellt
Centerpartiet lokalt
  • / Internationella kommittén

Internationella kommittén

Bild

Centerpartiets internationella kommitté har i uppdrag att medverka till utvecklingen av partiets profil i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Kommitténs ledamöter är valda utifrån sin expertkunskap i just dessa frågor. Partiets syskonorganisationer (Centerstudenter, Centerpartiets internationella stiftelse, Centerkvinnorna och Centerpartiets ungdomsförbund) och kanslipersonal finns representerade i kommittén.

Kommitténs ledamöter 2020:

Kerstin Lundgren (ordförande), riksdagsledamot Stockholms län sedan 2002, och utrikespolitisk talesperson. Hon var distriktsordförande för Centerpartiet i Stockholms län 2001-2011 och partistyrelseledamot 2005-2011. Ledamot i Utrikesutskottet, även suppleant i Försvarsutskottet, Utrikesnämnden, EU-nämnden och Europarådets svenska delegation.

Daniel Bäckström, riksdagsledamot Värmlands län sedan 2014, och försvarspolitisk talesperson. Han är ledamot i Försvarsutskottet, och även suppleant i Trafikutskottet och Nordiska rådets svenska delegation. Distriktsordförande för Centerpartiet i Värmland.

Helena Vazquez Sohlström arbetar med frågor kopplat till fred och säkerhet på Folke Bernadotteakademin där hon är enhetschef, och har stort intresse av internationella- och säkerhetspolitiska frågor. Hon är just nu tjänstledig och bosatt i London. Hon är 41 år, gift, 3 barn, växt upp i Trosa men har verkat internationellt för FN och EU bland annat i Kosovo och Kirgizistan, och även bott i Moskva i ett antal år. Medlem i Centerpartiet i Stockholms stad.

Mattias Johansson bor i Uppsala, är aktiv i C-kretsen där (ledamot i kommunens Miljö- och hälsoskyddsnämnd), före detta ersättare i riksdagen 2010-2014 respektive 2002-2006; före detta förbundsordförande i Centerstudenter 1998-2000. Han är Public Affairs Director på företaget Essity, och var stabschef hos miljöminister Lena Ek 2011-2014.

Mikael Ekman är jurist med inriktning på mänskliga rättigheter och folkrätt som tidigare arbetat bland annat som politiskt sakkunnig åt Lena Ek på Miljödepartementet och innan dess på Centerpartiets kansli i Europaparlamentet. Han arbetar för närvarande som juridisk expert på International Legal Assistance Consortium (ILAC), en paraplyorganisation för advokatsamfund och internationella juristorganisationer som arbetar med att bygga upp rättsväsendet i länder som genomgått en konflikt eller kris.

Magnus Ek är riksdagsledamot för Östergötland sedan 2018 och miljöpolitisk talesperson. Magnus är ledamot i Utrikesutskottet, suppleant i Miljö- och jordbruksutskottet och EU-nämnden. Även ledamot i Nordiska rådets svenska delegation samt i Utskottet för ett Hållbart Norden. Magnus var ordförande för Centerpartiets Ungdomsförbund och partistyrelseledamot 2015-2019. Tidigare ledamot i styrelsen för Centerpartiets Internationella Stiftelse.

Ben Rhee arbetar som strategisk rådgivare på Folke Bernadotteakademin på det internationella sekretariatet för Challenges Forum (International Forum for the Challenges of Peace Operations), en global plattform med 49 organisationer och departement från 22 länder som verkar för att förbättra fredsoperationer. Ben har arbetat fyra år som diplomat i Tel Aviv och Ramallah, utsänd av australienska UD (Ben har svenskt och australiensiskt medborgarskap). Innan dess var han utsänd till Fiji och har tidigare jobbat hos Sthlm Policy Group och International IDEA i både Sverige och Nepal. Han gick med i Centerpartiet i Stockholms län 2016 och har ett stort och brett intresse av både nationell och internationell politik.

Patrik Stålgren