Internationellt
Centerpartiet lokalt
  • / Internationella kommittén

Internationella kommittén

Bild

Centerpartiets internationella kommitté har i uppdrag att medverka till utvecklingen av partiets profil i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Kommitténs ledamöter är valda utifrån sin expertkunskap i just dessa frågor. Partiets syskonorganisationer (Centerstudenter, Centerpartiets internationella stiftelse, Centerkvinnorna och Centerpartiets ungdomsförbund) och kanslipersonal finns representerade i kommittén.

Kommitténs ledamöter 2020:

Kerstin Lundgren (ordförande) är riksdagsledamot för Stockholms län sedan 2002 och utrikespolitisk talesperson. Hon var distriktsordförande för Centerpartiet i Stockholms län 2001-2011 och partistyrelseledamot 2005-2011. Kerstin är ledamot i Utrikesutskottet och även suppleant i Försvarsutskottet, Utrikesnämnden, EU-nämnden och Europarådets svenska delegation.

Daniel Bäckström är riksdagsledamot för Värmlands län sedan 2014 och är försvarspolitisk talesperson. Han är ledamot i Försvarsutskottet och även suppleant i Trafikutskottet och Nordiska rådets svenska delegation. Daniel är också distriktsordförande för Centerpartiet i Värmland.

Helena Vazquez Sohlström arbetar med frågor kopplat till fred och säkerhet på Folke Bernadotteakademin där hon är enhetschef, och har stort intresse av internationella- och säkerhetspolitiska frågor. Hon växte upp i Trosa och har arbetat internationellt för FN och EU i bland annat Kosovo och Kirgizistan, och även bott i Moskva i ett antal år. Medlem i Centerpartiet i Stockholms stad.

Mattias Johansson bor i Uppsala och är aktiv i C-kretsen där han är ledamot i kommunens Miljö- och hälsoskyddsnämnd. Mattias är före detta ersättare i riksdagen 2010-2014 respektive 2002-2006; före detta förbundsordförande i Centerstudenter 1998-2000. Han var stabschef hos miljöminister Lena Ek 2011-2014 och är nu Public Affairs Director på företaget Essity.

Mikael Ekman är jurist med inriktning på mänskliga rättigheter och folkrätt. Han har tidigare arbetat bland annat som politiskt sakkunnig åt Lena Ek på Miljödepartementet och innan dess på Centerpartiets kansli i Europaparlamentet. Han arbetar för närvarande som juridisk expert på International Legal Assistance Consortium (ILAC), en paraplyorganisation för advokatsamfund och internationella juristorganisationer som arbetar med att bygga upp rättsväsendet i länder som genomgått en konflikt eller kris.

 

Magnus Ek är riksdagsledamot för Östergötland sedan 2018 och miljöpolitisk talesperson. Magnus är ledamot i Utrikesutskottet, suppleant i Miljö- och jordbruksutskottet och EU-nämnden. Även ledamot i Nordiska rådets svenska delegation samt i Utskottet för ett Hållbart Norden. Magnus var ordförande för Centerpartiets Ungdomsförbund och partistyrelseledamot 2015-2019. Tidigare ledamot i styrelsen för Centerpartiets Internationella Stiftelse.

Ben Rhee arbetar som bitr. programchef för dialog- och fredsmedlingsprogrammet på FBA. Han var tidigare strategisk rådgivare på Folke Bernadotteakademin. Ben har arbetat fyra år som diplomat i Tel Aviv och Ramallah, utsänd av australienska UD (Ben har svenskt och australienskt medborgarskap). Innan dess var han utsänd till Fiji och har tidigare jobbat hos Sthlm Policy Group och International IDEA i både Sverige och Nepal. Han gick med i Centerpartiet i Stockholms län 2016 och har ett stort och brett intresse av både nationell och internationell politik.

Patrik Stålgren har stor erfarenhet av internationellt miljö- och klimatarbete. Idag är han ansvarig för ett projekt på Sida för att öka samarbete mellan bistånd och näringsliv inom hållbar energi i Afrika söder om Sahara. Patrik har drivit flera företag i Östafrika och har också arbetat på Sveriges ambassad i Nairobi och i Chisinau. Han har doktorerat i internationell politik vid Göteborgs universitet, har en civilekonomexamen från Stockholms universitet och har varit gästforskare vid Stanford University samt University of Zimbabwe