Världen

Centerpartiets internationella akademi riktar sig till högpresterande unga personer som vill arbeta i en internationell, politisk miljö och i förlängningen engagera sig eller arbeta i Centerpartiet. Läs mer under flikarna i menyn.

Syftet med akademin är att ge nyligen examinerade studenter eller studenter i slutet av sin utbildning möjlighet att arbeta i en internationell politisk miljö. Samtidigt är det ett sätt för Centerpartiet att erbjuda en naturlig väg in i partipolitiken, både för ideellt engagemang och arbetstillfällen. Vi ser gärna att du som söker är intresserad av en fortsättning i partiet.

Akademin består av följande delar:

1. Introduktionsdag i Stockholm

Akademideltagarna får en introduktion till Centerpartiet, med fokus på utrikes-, säkerhets- och EU-politik. Deltagarna får träffa politiska talespersoner, politiskt sakkunniga och delar av verkställande utskottet. Akademideltagarna får därmed en chans att bekanta sig både med Centerpartiets organisation och hur Centerpartiet arbetar politiskt. Introduktionsdagen är obligatorisk för akademideltagarna och sker innan de lämnar Sverige.

2. Praktikplatsen

Akademideltagarna arbetar på någon av Centerpartiets praktikplatser under fem till sex månader. Under denna period ges de möjligheten att skriva rapporter till Centerpartiet, hjälpa partiet med politiska kontakter m.m. De har löpande kontakt med Centerpartiets internationella kansli under praktikperioden. Vissa platser är betalda.

3. Avslutningsdag i Stockholm eller digitalt

Efter avslutad praktik återvänder akademideltagarna till Stockholm eller träffas digitalt för en avslutningsdag. De får diskutera sin praktiktid och lämna feedback till internationella kansliet, och en generell debriefing av praktiktiden sker.

4. Centerpartiets internationella alumner

Deltagarna blir redan från antagning till akademin medlemmar i Centerpartiets internationella alumner som ger praktikanterna möjlighet att delta i alla nätverkets aktiviteter.

Följ flikarna i menyn för att hitta mer information om de olika praktikplatserna och ansökningsprocessen, eller klicka på länkarna nedan:

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.