Intryck från ALDE-kongressen från distriktens observatörer, Annika Bergman och Joakim Samuelsson

I Centerpartiets delegation till ALDE-kongressen ingick Annika Bergman, Centerpartiet Halland, och Joakim Samuelsson, Centerpartiet Gotland. De deltog som observatörer från sina distrikt, för att hämta hem intryck och inspiration från våra europeiska systerpartier.

Ni deltog tillsammans med Centerpartiets delegation på ALDE-partiets kongress i Amsterdam. Vad tar ni med er hem från kongressen?

Annika: Jag fick en större förståelse för hur det liberala Europa ser ut. Det ser olika ut i olika länder men vi kan ändå förenas i en övergripande liberal tanke. Jag förstod också värdet av att stötta de länder som har liten tradition inom de liberala värdena.

Joakim: Framför allt känslan av att träffa likasinnade från hela Europa. Det finns hopp för den här delen av världen. Samtidigt är det skrämmande med alla dessa kavajbärare - många välklädda akademiker i yngre medelålder - som jag själv.

Jag tar också med mig nya infallsvinklar på den politik jag själv vill föra på lokal nivå. Politik för vuxna, kanske den kan sammanfattas. Att ta ansvar, inte väja för populister, och att våga ta i frågor som traditionellt sett mutats in av andra politiska yttringar, som att ta strid för globaliseringens förlorare, för arbetaryrken, - men också ökad styrka att fortsätta slåss för jämställdhet och lika rätt.

Hur ser ni på betydelsen av att centerpartister från hela landet deltar på ALDE:s kongresser eller liknande evenemang?

Annika: Vi är en del av Europa, det är så lätt att glömma det på hemmaplan där de europeiska frågorna kommer i skymundan för inrikespolitiken. Jag anser att engagemanget bör ökas i Europasamarbetet och där ska Centerpartiet vara aktivt och närvarande. Värdet ligger inte bara i att närvara och delta utan också ta med frågorna hem, lyfta dem och föra in dem i vår egen kontext. Europas framtida utveckling kommer att påverka oss på alla plan, vi kan aldrig säga att det inte betyder något lokalt. Glokalt är en ny trend.

Joakim: Centerpartiet är ju ett av Sveriges mest öppna partier, och jag tycker att deltagande i exempelvis ALDE är ett utmärkt sätt att fortsätta vara öppen. Nu vet jag av egen erfarenhet hur hårt och seriöst våra internationellt engagerade företrädare arbetar.

Hur tycker ni att vi på bästa sätt kan höja den internationella medvetenheten i Centerpartiet?

Annika: Genom att låta människor aktivera sig i dessa frågor. Jag är mycket tacksam för att jag fick tillfälle att närvara på ALDE-kongressen, det fördjupade min kunskap och min förmåga att förstå och vidareförmedla det som händer i Europa. Jag tror att det behöver finnas en internationell utblick i varje nummer av vår medlemstidning.

Joakim: Dels ska vi ha återkommande artiklar i tidningen C, men vi ska också ha internationella gäster på kongresser. Vidare borde vi arbeta mer i de internationella nätverk som faktiskt finns.

Har ni några rekommendationer till andra centerpartister som är intresserade av att lära sig mer om partiets internationella arbete?

Annika: Min främsta rekommendation är naturligtvis att försöka följa vår EU-parlamentariker Fredrick Federley och Kerstin Lundgren som är utrikespolitisk talesperson. Följer man dem på sociala medier så snappar man upp mycket. Jag tror också att det är viktigt att ha en bra omvärldsspaning utöver det som är knutet till Centerpartiets arbete. Själv har jag förmånen att för LRF:s räkning arbeta i Folk och Försvars styrelse. Den organisationen levererar otroligt mycket värdefull information och det är enormt intressant att följa Rikskonferensen i Sälen. Där brukar för övrigt både Kerstin Lundgren och Daniel Bäckström göra kloka inspel. Sedan har ju Centerpartiet en internationell stiftelse som leds av generalsekreterare Catherine Isaksson, de levererar mycket som är läsvärt och intressant.

Joakim: Jag skulle - utan att ha kontrollerat - kika på Connect. Själv följer jag Kerstin Lundgrens arbete på sociala medier, och är dessutom individuell medlem i ALDE-partiet.