Fredrick Federley blickar framåt mot Europaparlamentsvalet

2018 är snart över och vi går in i 2019, ett år som på många sätt kommer att definiera Europa för de kommande åren, men också på längre sikt. Förberedelserna för ett nytt Europaparlament är redan i full gång och jag är väldigt tacksam och glad för att ha fått nomineringskommitténs och medlemmarnas förtroende att stå som nummer ett på listan. Jag ska tillsammans med resterande kandidater se till att Centerpartiet gör det bästa europaparlamentsvalet genom tiderna!

Men innan vi blickar framåt kan vi titta bakåt och se vad som har hänt den senaste tiden nere i Europaparlamentet. Långtidsbudgeten som har omförhandlats sedan den röstades ner i parlamentet i våras har igen tagits upp i plenum. Även denna gång röstade jag nej till budgeten. Jag röstade dock för ökade resurser till klimatåtgärder, för att behålla regeln om att budgeten beslutas med enhällighet i ministerrådet och att det ska bli ett tydligare jämställdhetsfokus i budgeten. Dock är jag fortsatt besviken över oförmågan att kunna minska budgeten. EU ska göra rätt saker och inte allt, vilket är något jag arbetar starkt för nere i Bryssel.

Vi har nyss tagit beslut om gödselmedel efter 30 år av förhandlingar! Förhandlingarna handlade bland annat om hur mycket kadmium, ett av de mest cancerogena ämnena som vi utsätts för, ska få vara tillåtet i mineralgödsel. Nu har vi fått ner halten från 90mg till 60mg där vi även tillåter att flera länder (bland annat Sverige) har undantag och tillåter lägre nivåer. Det är viktigt att begränsa mängden då våra grödor har en tendens att ta upp stora mängder av tungmetallen från jorden och sedan hamna på våra tallrikar. Det är stor skillnad på mängden kadmium olika mineralgödningsmedel innehåller och därför bör det också regleras och minskas i andra länder där vi importerar mineralkonstgödsel från.

Och så en blick mot framtiden. En glädjande nyhet som blev offentlig under ALDE-partiets kongress i Madrid var att Emmanuel Macrons parti, La République En Marche! gick ut och offentligt välkomnade ett arbete med ALDE-partiet. På EU nivå betyder detta att vi i den liberala gruppen i Europaparlamentet kan få tillökning efter valet, vilket jag givetvis välkomnar! För som tidigare nämnt är 2019 ett viktigt år. Liberala värderingar är viktigare än någonsin och kampen mot populism och nationalism behöver alla sina allierade, vilket jag kämpar starkt för.

Som vanligt är ni medlemmar mer än välkomna att skriva till oss om ni har några funderingar om arbetet i Bryssel.

Höstiga hälsningar,

Fredrick Federley, Europaparlamentariker (C)