Frihet värd att försvara

Bild

Vi har inget att frukta mer än fruktan som sådan. Franklin D Roosevelts ord från 1933 är värda att minnas i denna rädslans politiska tid vi nu lever i. En politik som ges näring från coronapandemin. Det är mot den bakgrunden särskilt inspirerande när vi ser hur människor brett och fredligt utmanar den makt som styrt Belarus under 26 år, Lukasjenko.

Han har länge setts som Europas sista diktator. Vissa säger att Putin nu utmanar eller tagit över den positionen. De håller varandra bakom ryggen och är beredd att vända vapnen mot sitt eget folk. Det finns inte någon tvekan om vårt stöd för alla som kämpar fredligt för att Lukasjenko ska avgå, alla politiska fångar skall släppas fria och stöd till fria och rättvisa val. Inte heller någon tvekan om att Lukasjenko genomförde ett val som vare sig var rättvist eller fritt. Vi vill att EU ska införa sanktioner som drabbar de individer som bär ansvar för det våld som drabbat folket, för valfusket. Det ska även nå den sittande presidenten som ytterst ansvarig. Om inte EU orkar med det, vilket är fallet i skrivande stund, driver vi att Sverige ska införa egna Magnitskijsanktioner på sätt som våra baltiska grannar nu beslutat.

Det som händer i Belarus inger hopp om människors kraft. Det gäller att de som nu protesterar för sin frihet kan vara uthålliga, att bredden upprätthålls i deras protester. Vi ser hur arbetare, studenter, kvinnor, kulturarbetare med flera förenas i protesterna. Lukasjenko kan inte fängsla alla. Det är gott att de bildar alternativa strukturer och partier nu. Detta formas underifrån och de ska känna vårt stöd där Lukasjenko känner Putins stöd.

Precis som i Minsk ser vi hur människor i Hongkong söker hitta vägar att skapa rum för att hävda sin frihet mot Kommunistpartiets hårdföra grepp från Peking. Studenter som fängslas, professorer som avskedas, politiker och mediaägare som grips och böcker som försvinner från skolbänkarna och från Hongkong. Den långvariga kamp som så många i Hongkong drivit mot Pekings försök att strypa den frihet och det självstyre som Hongkong tillförsäkrades i det avtal som Kina skrev under innan Storbritannien lämnade sin koloni. Peking driver en tydlig ett-Kina-politik och visar att det enda system som Peking accepterar är där CCP styr. Bilden som format de flesta länders politik har byggt på ett Kina – två system. Nu måste vi inse att den tiden, i vart fall under nuvarande ledning i Kina, är över. De människor som så modigt utmanar Pekingregimen måste känna vårt stöd. Det måste även leda till att vi ser över avtal och våra kontakter till stöd för Taiwans frihet.

Friheten är värd att försvara för oss alla. Och vi har efter Andra världskriget gjort det tillsammans i västeuropa tillsammans med främst USA men också Kanada, Australien och Nya Zeeland. Det val som äger rum den 3 november i USA kommer att bli riktigt avgörande för allas vår frihet och det sätt som vi stått upp för den tillsammans. Om Trump skulle bli återvald så kommer det bli än viktigare att stå upp för frihet. Den väg som USA valde 2016 har stärkt de auktoritära krafterna globalt, stärkt rädslor och givit hopp till de extrema krafterna globalt men också i vårt Europa. När Trump med stora bokstäver talar om lag och ordning samtidigt som han hetsar mot de som inte delar hans verklighetsbild är det inte första gången vi sett något liknande. Vissa talar om att han söker följa i Nixons spår. Tänker att det vet vi hur det slutade, med Watergate. Vart en Trump-2-period leder USA är knappast framåt.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.