I Bryssel är det ansiktsmask och spenderarbyxor som gäller

Bild

Bryssel är vanligtvis en pulserande stad och en naturlig mötesplats för politiskt verksamma från hela världen. Mötet människor emellan är en central del i arbetet för ett fungerande Europa. Årets situation med coronapandemin har därför försvårat och förändrat en betydande del av det politiska arbetet i Bryssel.

 

Efter vårens lockdown har nu landet sakta börjat öppna upp igen – fler börjar synas på gator och torg, uteserveringarna och restauranger börjar stegvis fyllas av besökare som väntat på att få socialisera. Återgången till det någorlunda normala är dock inte helt utan regler; ansiktsmask är obligatoriskt på offentliga platser såsom i matbutiker, kollektivtrafiken och på gånggator. Små åtgärder för att underlätta smittspårning kan även synas på diverse kaféer och restauranger runtom i stan där man som besökare ombeds scanna en QR-kod som registrerar när du besökt en viss plats.

Regler kring social distansering och ansiktsmask syns även inne på Europaparlamentet där mask är ett krav för att gå in i byggnaden. Pilar och avspärrningar påminner en om att hålla högertrafik i korridorer för att undvika närkontakt med andra, och i hissarna får max två personer vistas åt gången. Många arbetar hemifrån och det är max en person per kontorsrum som gäller, och digitala möten blir allt mer en normal arbetsrutin.

Som synes är det nya normalläget någonting helt annat än vad någon hade kunnat förutspå i vintras. I politikens innehåll så är det nu som Europa måste samarbeta för att ta oss ur denna kris, det är nu vi gemensamt måste se till att hela Europa får en chans att återhämtas ekonomiskt och socialt.

I slutet av juli nådde EU-ledarna sin överenskommelse för EU:s budget och ett återhämtningspaket efter coronakrisen. Även om jag tycker att det är bra att en uppgörelse har kunnat nås så finns det flera svagheter i paketet.

Jag och Centerpartiet ville se mer fokus på klimat och miljö, och en ännu tydligare koppling mellan betalda EU-medel och att medlemsländer upprätthåller rättsstatens principer, samt att balansen mellan andelen bidrag och lån i återhämtningspaketet varit annorlunda.

Jag är kritisk till de nya intäkter som EU föreslås kunna ta ut, till exempel genom en digital skatt. Detta då det för Centerpartiet är viktigt att värna Sveriges fortsatta självbestämmande kring skattepolitiken. Jag känner även en oro att man drar ner lite väl mycket i de ofantligt viktiga framtidsorienterade delarna, så som forskningen.

Det är självklart nödvändigt att Europa går in och stöttar de länder som drabbats hårt av Coronakrisen. Det är också nödvändigt att pengarna kommer med krav på reformer och att EU:s medlemsländer håller sig till rättsstatens principer och de demokratiska värden som EU vilar på – här är jag besviken att Sverige inte nådde hela vägen fram i förhandlingarna.

/Fredrick Federley

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.