Linnea Hylén är ny ledamot i Centerpartiets internationella kommitté

En central del av Centerpartiets internationella arbete utgörs av den internationella kommittén. Kommittén arbetar med att bidra till utvecklingen av Centerpartiets profil i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. I dagsläget har den internationella kommittén nio ledamöter, varav två av dem är nytillkomna. En av dem heter Linnea Hylén.

Den internationella kommittén består av en sammansatt arbetsgrupp vars ledamöter är specifikt utvalda utifrån sina expertkunskaper i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. I kommittén finns även Centerpartiets syskonorganisationer (Centerstudenter, Centerpartiets internationella stiftelse, Centerkvinnorna och Centerpartiets ungdomsförbund) representerade. Kommittén anordnar bland annat Karin Söderdagarna en gång om året, ett uppskattat event med utrikespolitiska teman.

Linnéa Hylen, en av kommitténs nya ledamöter, läser för närvarande ett masterprogram i Rysslands- och Eurasienstudier vid Uppsala universitet och har en fil.kand. i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet från Försvarshögskolan i bagaget. Inom Centerpartiet har Linnea engagerat sig i flera år, med bland annat tjänster som politisk och internationell sekreterare i sin repertoar. Hon har även erfarenhet av journalistiskt arbete då hon varit ledarskribent för Södermanlands Nyheter, Liberala Nyhetsbyrån och Centerpressens nyhetsbyrå samt varit projektledare för den säkerhetspolitiska tankesmedjan Frivärld. Vi har fått chansen att intervjua Linnea Hylén om hennes tankar kring att få bidra till kommitténs arbete.

Berätta om din bakgrund och ditt engagemang i Centerpartiet!
Jag gick med i CUF 2014 och resten är i historia. Skämt åsido, jag har alltid varit särskilt intresserad av försvars- och säkerhetspolitik, men även frågor som rör demokrati, handel och bistånd. Centerpartiet ligger mig närmast rent ideologiskt och att gå med i CUF som tonåring var förhoppningsvis endast början på ett livslångt engagemang i rörelsen. I CUF fick jag möjlighet att engagera mig i ungdomsförbundets internationella kommitté där jag senare blev ordförande. Numera är jag dock engagerad i Centerstudenter där jag under året varit sammankallande i den internationella arbetsgruppen.

Kommitténs ledamöter är valda utifrån sin expertkunskap i utrikes – och säkerhetsfrågor, vad kommer din roll att vara i den internationell kommittén?
Det återstår att se då vårt första möte är senare i februari, men jag hoppas att jag kan bidra med min expertis inom framförallt säkerhetspolitik och Rysslandsfrågor. Fram till årsskiftet arbetade jag som projektledare för tankesmedjan Frivärld och nu i vår skriver jag färdigt min masteruppsats inom Rysslands- & Eurasienstudier. Det hade varit jättekul om mina kunskaper kan komma till användning för centerrörelsen framöver.

Berätta lite om dina förväntningar på ditt uppdrag och vad du ser mest fram emot?
Jag ser främst fram emot spännande och lärorika diskussioner med de andra extremt kompetenta ledamöterna. Här finns definitivt möjlighet för oss alla att lära av varandra. Det är också därför som jag upplever kommitténs roll som unik och värdefull för partiets policyutveckling.

Har du någon framtida politisk spaning du vill dela med dig av?
Nu under våren skriver jag på min masteruppsats som i grova drag kommer analysera kopplingen mellan penningtvätt och auktoritära staters aggressiva påverkansarbete mot västliga demokratier. En reflektion jag gjort är att EU:s penningtvättsdirektiv inte på långa vägar tar sig an den här problematiken. Det kan nog komma att bli en ”snackis” framöver i Bryssel.

Vi önskar Linnea stort lycka till som ledamot i Centerpartiets internationella kommitté!