Panelsamtal: Främmande makts påverkan på svenska kommuner och regioner

Varje år anordnas Centerpartiets kommundagar för partiets lokala och regionala förtroendevalda och tjänstemän att inhämta ny kunskap, nätverka med partikollegor och rusta sig med nya politiska verktyg. I år hölls kommundagarna för första gången digitalt och sändes den 5–6 februari. Under en av dagarna organiserades ett seminarium med temat Främmande makts påverkan på svenska kommuner och regioner.

Panelen som diskuterade ämnet bestod av partiets utrikespolitiska talesperson Kerstin Lundgren, journalisten Patrik Oksanen, den förre MUST-chefen och generalmajoren Stefan Kristiansson samt Linköpings borgmästare Lars Vikinge. Seminariets syfte var att adressera de utmaningar som har tillkommit i samband med att intresset från främmande stormakter att påverka den lokala nivån har ökat. Bilden av att cyberattacker och intrång endast påverkar centrala myndigheter och riksdagen är problematisk när lokala politiker, tjänstemän och näringsliv är lika utsatta. Främmande makts påverkan kan utspela sig på olika sätt för att ha en inverkan på utvecklingen av Sveriges vägval, som att underminera sammanhållningen inom Sverige, undergräva förtroendet för demokrati och samhällets funktionalitet eller påverka valresultat till främmande makts fördel.

Om du inte hade möjlighet att titta på seminariet när det sändes kan du klicka här för att titta på det i efterhand!