Höstens akademideltagare blickar tillbaka på sin tid som praktikanter

Från vänster på bilden: Maja Ekdahl, Viktor Botvidsson och Tyra Lundberg

 

Höstens akademideltagare blickar tillbaka på sin tid som praktikanter. Vad har deras praktik inneburit rent praktiskt? Vad tar de med sig från sin praktik? Vad kommer de att sakna mest? Vad har de för framtidsspaningar?

Maja om sin praktik vid internationella kansliet i Stockholm

Majas främsta arbetsuppgift som praktikant vid internationella kansliet i Stockholm har varit att hantera kansliets sociala medier, främst Instagram. Hon tog även fram olika typer av underlag till Annies stab samt var med och anordnade flera av kansliets evenemang, exempelvis konferensen Political Shapers Network och Karin Söder-dagarna. Hennes roll var då att bistå i de delar där det behövdes en hjälpande hand.

Det Maja tar med sig från sin praktik är att det är roligt att våga testa saker man inte tror att man kan. Hon fick bland annat testa på att skriva tal vilket är något hon inte hade erfarenhet av, men som hon fann vara väldigt roligt. Det hon kommer att sakna mest från praktiken är handledarna Astrid och Mikaela, men utöver kansliet kommer hon att sakna att befinna sig i en internationell politisk kontext. Praktiken gav Maja möjligheten att utveckla sina kommunikationskunskaper vilket ledde till att hon nu kommer fortsätta i Centerrörelsen som kommunikatör.

Viktor och Tyra blickar tillbaka på sin tid på Centerpartiets Brysselkansli

Viktor berättar om hur han under sin praktik framför allt bistått Emma Wiesner och hennes kollegor i utskottsarbetet, samtidigt som han haft ett övergripande policyansvar. Exempelvis har han bevakat lagstiftningsfiler, tagit fram underlag, skrivit utkast till debattartiklar samt bevakat grupp- och utskottsmöten. Tyra har jobbat med både Abir Al-Sahlani och Emma Wiesner. Hennes arbetsuppgifter har varit varierade men fokus har legat på press och kommunikation. Hon har bland annat skrivit inlägg till sociala medier, talepunkter och sålt in nyheter till journalister. Utöver det så har hon bistått med kunskap och underlag för olika dagsaktuella frågor, främst inom internationell säkerhet, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Från sin praktik bär Viktor framför allt med sig kunskapen om EU som institution, men också känslan av att ha blivit mer allmänbildad i kombination med ett större intresse för att verka i en internationell miljö i framtiden. Tyra tar med sig hur viktig och lärorik praktiken varit. Hon berättar att det är en helt annan upplevelse att gå från att ha studerat dessa ämnen och policys på universitetet till att få följa med i det praktiska arbetet. Härnäst för Tyra väntar en masterexamen i politisk kommunikation, vilken praktiken har motiverat henne till att söka. Hon uppmanar därför alla som har ett intresse av att söka till akademin, att verkligen göra det.

På frågan vad Viktor kommer sakna mest så svarar han att det helt klart är kollegorna och de nya vännerna han fått under resan, samt dynamiken i EU-parlamentet vilket han beskriver som många gånger oförutsägbar, spännande och intensiv. Viktor avslutar med att ge oss en intressant spaning inför framtiden då han skriver att han tror att klimatet alltmer kommer utkristalliseras till att bli EU:s stora projekt - större än vad det redan är idag. Han tror även att EU kommer att ha en nyckelroll i arbetet med att involvera samhällets alla delar i omställningen, oavsett om du är anställd i en kolgruva eller på en startup. Något han ser som en svår men nödvändig nöt att knäcka.