Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ALDE)

ALDE-partiet

ALDE-partiet

Partiet består av 60 medlemspartier från fler än 30 länder och över tusen individuella medlemmar. Centerpartiet har varit medlem sedan 2007. Hans van Baalen är nuvarande president för ALDE-partiet med ett tvåårigt mandat. Läs mer på ALDE:s hemsida.

ALDE-partiet leds av en byrå. Den består av en president, sju vice-presidenter och en kassör. Hälften av vice-presidenterna väljs vid en kongress, hälften vid följande kongress. Mandaten är tvååriga och man får sitta max tre perioder, det vill säga sex år. Centerpartiets Fredrick Federley blev invald som vice president i byrån år 2015. Vart femte år antas ett gemensamt politiskt program inför valet till Europaparlamentet. Här finns alla politiska program sedan 1979.

Centerpartiet i Europaparlamentet

Centerpartiet representeras idag av två europaparlamentariker: Abir Al-Sahlani och Fredrick Federley.

Europeiskt valmanifest

Inför Europaparlamentsvalet 2019 arbetade medlemspartierna i ALDE-partiet, tillsammans med samarbetsorganisationer, fram ett politiskt manifest. Klicka här för att läsa 2019 ALDE European Election Manifesto (texten är på engelska).

Individuellt medlemskap i ALDE

Medlemmar i Centerpartiet som vill engagera sig i europeisk politik kan bli individuell medlem i ALDE-partiet. Klicka här för att läsa mer om individuellt medlemskap i Aldepartiet.

Gruppen Förnya Europa

Gruppen Förnya Europa (Renew Europe) är en politisk grupp i Europaparlamentet bestående av 98 ledamöter från liberala och socialliberala partier från 21 medlemsländer. Gruppen är den tredje största politiska gruppen i Europaparlamentet. Gruppledare sedan 2019 är Dacian Cioloș. Centerpartiets Europaparlamentariker Fredrick Federley och Abir Al-Sahlani sitter med i Förnya Europa. Ledamöter från en och samma medlemsstat bildar en nationell delegation. Den svenska Förnya Europa-delegationen består av Europaparlamentariker från Centerpartiet och Liberalerna.

ALDE:s kongress och förtroenderåd

ALDE-partiet anordnar en kongress en gång per år och däremellan ett mindre förtroenderåd. Centerpartiet deltar vanligen med en större delegation på kongressen och med en mindre delegation på förtroenderådet. Antalet röstberättigande mandat för medlemspartierna är uträknat på basis av antal röster vid senaste riksdagsval samt antalet medlemmar i partiet. Därtill finns ett fastslaget antal mandat per land, som delas mellan medlemspartier i det landet. Att närvara med en delegation vid dessa träffar är viktigt både för att underhålla kontakten med våra europeiska systerpartier, men också för att lämna in resolutioner med utgångspunkt i Centerpartiets politik, som ett sätt att påverka ALDE-partiets politik.

European Women's Academy

ALDE-partiets European Women’s Academy (EWA) för politiskt ledarskap och kampanjande startade 2016. EWA genomförs årligen under fem fysiska träffar med syfte att utbilda kvinnor i hur man blir framgångsrik i val och mer generellt i sin politiska karriär. Varje år finns det 15 platser och alla partier som är medlemmar i ALDE får nominera en eller två kvinnor på ledande position eller som man tror kommer att ha ledande positioner framöver, sedan väljer ALDE vilka som får gå utbildningen. År 2020 deltar Anna Gunstad Bäckman, gruppledare och ordförande i Hallstahammar, i utbildningen.