Liberala Internationalen (LI)

Bild

Liberala internationalen (LI) är en federation av liberala partier, tankesmedjor och stiftelser över hela världen. Organisationen har lite över 100 medlemmar. LI grundades i Oxford 1947 och har blivit det främsta nätverket för liberala partier och för att stärka liberalismen runt om i världen. Oxfordmanifestet beskriver de grundläggande politiska principerna i LI. Vid LI:s 70:onde kongress 2017 antogs ett nytt manifest där Centerpartiet var aktiv i dess utformning.

Här kan ni läsa samtliga manifest.

LI leds av en byrå. Byråmedlemmarna väljs vid LI:s kongress som äger rum en gång var 18:onde månad. Mandatperioderna är två år och man får ställa upp för omval max tre gånger. ​LI:s nuvarande president är Juli Minoves (Andorra). Vid LI:s 70:e kongress blev Abir Al-Sahlani, Centerpartiet, invald på nytt som vicepresident i LI:s styrelse och hon sitter dessutom i LI:s Human Rights Committee (LIHRC).

LIHRC deltar vid FN:s råd för mänskliga rättigheter i Geneve, med både muntliga och skriftliga yttranden. Ibland skriver kommittén upprop och uppmanar medlemspartierna att uppmärksamma olika brott mot mänskliga rättigheter.