Ukraina, säkerhetspolitik, energi- och livsmedelsförsörjning

Den 21-22 mars kommer riksdagsledamot Lars Thomsson ( C) till länet och Krokom.

Lars har varit nationell vindkraftsamordnare och projektsamordnare Ukraina. Idag är han ledamot i Osse-delegationen och suppleant i finans-, justitie- och försvarsutskottet.

Lars beskriver Ukraina som sitt andra hemland.

Fokus den 21/3 är vindkraft och energifrågor.

Fokus 22/3 är bl.a lantbruk, landsbygd och livsmedelsförsörjning. Öppet möte på kvällen om kriget i Ukraina och det säkerhetspolitiska läget.

Ni är alla varmt välkomna.

Mer info kommer inom kort på vår facebooksida.