Vår politik

Alla ska kunna bestämma över sitt liv genom egna och fria val. Du ska kunna skapa din egen framtid, oavsett var i landet du väljer att bo. Tillväxt och nya jobb skapas bäst om vi samtidigt tar ansvar för miljön. Utifrån det formar vi vår politik.

  • Vi tror på människors egen förmåga att bestämma över sitt liv
  • Vi vill ha ett jämställt samhälle som ger dig samma möjligheter oavsett kön
  • Vi vill att hela Sverige ska leva

sol-has-bg

Vår politik

Det behövs nytt ledarskap i Östersunds kommun. Om en kommun leds av samma parti i 20 år ökar risken för att kommunen förvaltas i stället för att ledas, och för att makten koncentreras till få personer som sitter på många stolar. Utvecklingen och demokratin i Östersund skulle må bra av ett maktskifte.

Vårt program för de kommande fyra åren:

  • Centerpartiet vill att företagen och företagarna ska växa. Det måste bli enklare förutsättningar och bättre företagsklimat för dem som ska stå för morgondagens tillväxt och skatteintäkter. Och det ska vara okej att initiativ blir misslyckade i Östersunds kommun.
  • Centerpartiet vill att kommunen ska bli en möjliggörare i stället för en görare. Det viktiga är vad som görs för de gemensamma resurserna, inte vem som gör det. I omsorgen och i skolan och förskolan.
  • Centerpartiet vill att kommunen ska ha modernt arbetssätt, förenkla och digitalisera så att händerna i vård, skola och omsorg ska kunna bli fler.
  • Centerpartiet vill att Östersunds kommun ska ha färre och spetsigare mål med sin verksamhet. Vi måste vilja vara bäst på något. Inte lagom på allt.

Läs mer om vår lokala politik under rubrikerna Trygghet, Tillväxt, Miljö och Integration.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.