Miljö

Vi vet att miljöarbetet måste drivas både i Sverige och i EU. Då får vi resultat för miljön. Det handlar om allt från miljövänliga bilar till gröna jobb. Att miljön vi lever i är giftfri är något som ska vara självklart. Du ska inte behöva oroa dig för att maten du äter eller badankan barnet tuggar på är giftig.

Allt miljö- och klimatarbete ska utgå från Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Centerpartiet vill:

  • Göra det enklare att köra och äga miljöbilar som drivs på exempelvis el
  • Att vår vardag ska vara fri från gifter
  • Ge bönderna förutsättningar att producera mat på ett hållbart sätt

sol-has-bg

Bild

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald och samspelet i olika typer av ekosystem är av grundläggande betydelse för människans liv på jorden.

Bild

Giftfri vardag

Vi utsätts varje dag för olika ämnen som kan vara skadliga för hälsan, miljön och våra barn.

Havsmiljö

Havsmiljö

Det är viktigt att vi vårdar och tar hand om våra hav så att våra barn och barnbarn också kan bada och fiska i rena vatten.

Bild

Klimat

Klimatet och jordens uppvärmning är en av våra viktigaste frågor. Ingen kan välja att inte bry sig, tvärtom påverkar det oss alla.

Bild

Livsmedelsproduktion

I Centerpartiet är vi positiva till att det utarbetas enhetliga märkningar av våra livsmedel.

Bild

Lokalt självbestämmande

Att kommuner och landsting vill jobba för att miljön ska bli bättre är bra.

Miljölagstiftning

Miljölagstiftning

Att kommuner och landsting vill jobba för att miljön ska bli bättre är bra.

Bild

Offentlig sektor

Höga krav på miljö och hållbarhet ska

Bild

Skog

Skogen har en unik förmåga och potential att vara en kraftfull kolsänka samtidigt som den är en viktig pusselbit i jobbet med att bevara den biologiska mångfalden.

återvinning

Återvinning

Det ska vara lätt att källsortera och därför måste det finnas bättre system och rutiner för återvinning.

Frågor som handlar om miljön handlar om dig

Ingen kan välja att inte påverkas av det som händer med naturen och klimatet. För att vi ska få ett hållbart samhälle måste alla ta ansvar. Men det måste också vara enkelt att återvinna, köra en bil som är miljövänlig eller driva jordbruk.

Ansvarig talesperson

Magnus Ek
Miljöpolitisk talesperson. Riksdagsledamot Östergötland.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.