Miljö

Värnandet om miljön och skyddet av densamma är en ödesfråga. Miljöarbetet måste drivas både i EU och i Sverige, nationellt såväl som lokalt. Fler aktörer måste bidra och det ska vara enkelt för dig som enskild individ att göra miljömedvetna val i din vardag. För oss är det naturligt att driva en miljöpolitik som värnar naturen och kretsloppen samtidigt som vi kan öka tillväxten och välståndet.

Centerpartiet vill:

  • Få fler att bidra till att bevara och stärka den biologiska mångfalden
  • Ställa om Sverige till en cirkulär ekonomi med hjälp av modern miljöteknik
  • Att Sverige ska ha dricksvatten i världsklass och hav utan övergödning och föroreningar

sol-has-bg

Bild

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald och samspelet i olika typer av ekosystem är av grundläggande betydelse för människans liv på jorden.

Bild

Giftfri vardag

Vi utsätts varje dag för olika ämnen som kan vara skadliga för hälsan, miljön och våra barn.

Havsmiljö

Havsmiljö

Det är viktigt att vi vårdar och tar hand om våra hav så att våra barn och barnbarn också kan bada och fiska i rena vatten.

Bild

Klimat

Klimatet och jordens uppvärmning är en av våra viktigaste frågor. Ingen kan välja att inte bry sig, tvärtom påverkar det oss alla.

Bild

Livsmedelsproduktion

I Centerpartiet är vi positiva till att det utarbetas enhetliga märkningar av våra livsmedel.

Bild

Lokalt självbestämmande

Att kommuner och landsting vill jobba för att miljön ska bli bättre är bra.

Miljölagstiftning

Miljölagstiftning

Att kommuner och landsting vill jobba för att miljön ska bli bättre är bra.

Bild

Offentlig sektor

Höga krav på miljö och hållbarhet ska

Bild

Skog

Skogen har en unik förmåga och potential att vara en kraftfull kolsänka samtidigt som den är en viktig pusselbit i jobbet med att bevara den biologiska mångfalden.

återvinning

Cirkulär ekonomi

Tänk dig en värld där alla varor skapas för att enkelt kunna återvinnas. En värld där det är en självklarhet att återbruka saker så länge det går.

Frågor som handlar om miljön handlar om dig

Ingen kan välja att inte påverkas av det som händer med naturen och klimatet. För att vi ska få ett hållbart samhälle måste alla ta ansvar. Men det måste också vara enkelt att återvinna, köra en bil som är miljövänlig eller driva jordbruk.

Ansvarig talesperson

Stina Larsson
Miljöpolitisk talesperson. Riksdagsledamot Skåne Södra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.