Landsbygd

Landsbygden är själen i vårt parti. I Sverige ska alla kunna leva och förverkliga sina drömmar, oavsett var man bor. Vi vill ha jobb i hela landet. Därför arbetar vi för att hjälpa jobbskapandet i växande företag och de gröna näringarna.

Centerpartiet vill:

  • Förenkla reglerna så företagare kan skapa nya jobb
  • Utveckla IT och bredband så att det går att jobba i hela landet
  • Ha en levande landsbygd med förutsättningar att bedriva ett hållbart jordbruk

sol-has-bg sol-light-text

Vi vill skapa världens modernaste landsbygd och världens grönaste städer.

Sverige är ett land vars framgång bygger på handel med hela världen, kreativitet och hårt arbete.

För att svensk ekonomi ska kunna utvecklas måste det vara självklart med frihet och äganderätt. Dessa rättigheter måste respekteras för att skapa tillväxt runt om i landet.

En välfungerande infrastruktur och fler bostäder behövs, både i mindre och större städer, i orter och byar. Om människor inte kan pendla till sina jobb eller företagen kan transportera sina varor, då kommer jobben inte att bli fler.

Att alla i hela landet får samma möjligheter innebär inte att allt behöver se likadant ut. Samma utmaning kan lösas på olika sätt i olika delar av landet. En närodlad politik, där beslut fattas nära människor, gör det möjligt.

Vi vill skapa världens modernaste landsbygd och världens grönaste städer. I en modern ekonomi måste man kunna röra sig mellan olika miljöer och situationer.

I Centerpartiets Sverige behöver hela landet bidra och det finns ingen konflikt mellan stad och landsbygd.

Ansvarig talesperson

Daniel Bäckström
Landsbygdspolitisk talesperson. Försvarspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Värmlands län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.