Landsbygd

Centerpartiet har i över 110 år kämpat för den svenska landsbygden. Den kampen har vi fört lokalt, regionalt och på nationell nivå. I grund och botten handlar det om rättvisa och om att lösa konkreta problem i människors vardag. Att mota en känsla av att bli förbisedd, motverka bristen på poliser och utbildade lärare, samhällsservice, dåliga vägar och fyrkantiga regelverk är bara några exempel på utmaningar som den svenska landsbygden ställs inför. Vi vill att alla i Sverige ska kunna leva och förverkliga sina drömmar, oavsett var du bor.

Centerpartiet vill:

  • Att besluten ska fattas nära de människor som berörs
  • Ha en levande landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd
  • Ta tillvara landsbygdens potential i den gröna omställningen

sol-has-bg sol-light-text

Ett land som ser kraften hos varje människa

I Sverige ska alla kunna leva och förverkliga sina drömmar, oavsett var man bor. Vi vill ha jobb och service i hela landet.

Det är något som vi har arbetat för länge, i mer än 110 år. Och det är något vi fortsätter att jobba för.

Stärk den lokala demokratin och decentralisera mer

Den viktigaste tillgången i arbetet för en levande landsbygd är de människor som bor där. Därför vill vi att besluten ska fattas så nära dem som berörs som det är möjligt. Så stärker vi den lokala demokratin och fattar klokare beslut för landsbygden. Samtidigt är det viktigt att staten inte drar sig undan.

Jobben är grunden

Genom att politiskt arbeta för ett ökat jobbskapande på landsbygden går det att skapa en positiv spiral där fler människor arbetar och vill bo på landsbygden. Det gör i sin tur det enklare att hålla en hög kvalitet på landsbygdens skolor, sjukvård och äldreomsorg.

Med bättre infrastruktur bygger vi ihop Sverige

Fler attraktiva boendemiljöer, exempelvis i strandnära lägen, kan också få landsbygden att utvecklas från Ystad i söder till Haparanda i norr. Att bygga ut bredbandet i hela landet och förbättra kommunikationerna i form av vägar, järnvägar och flyg, är också viktigt för att människor ska vilja bo och verka på landsbygden.

Bra skolor, vård och omsorg i hela landet

Oavsett om du bor på landsbygden eller i en stad har du rätt till vård, äldreomsorg och skola av hög kvalitet. Du ska exempelvis inte behöva vänta orimligt länge på en ambulans om du drabbas av hjärtstopp eller stroke. Och högre utbildning ska inte bara finnas vid några få lärosäten. Samtidigt som vi förbättrar den fysiska tillgängligheten i hela landet behöver vi ta tillvara de möjligheter som den digitala vården och den digitala undervisningen erbjuder. Det behöver även bli mer attraktivt för lärare, läkare och sjuksköterskor att jobba på landsbygden. Den attraktiviteten skapar vi på flera sätt. Fler kollegor, bättre möjligheter till fortbildning och en rättvisare fördelning av resurser mellan våra kommuner och regioner är några exempel.

Landsbygden kan till stor del bli lösningen i klimatomställningen

Klimatomställningen är en gigantisk utmaning där landsbygden har allt att vinna. Med rätt politik kan vi använda klimatomställningen som en hävstång för tillväxt, innovationer och nya jobb i alla delar av landet.

Klimatomställningen kommer efterfråga att landsbygden levererar mer klimatsmarta varor och tjänster till Sverige och övriga världen. Det gäller inte minst jord- och skogsbruket. Även landsbygdens skogar, som täcker cirka 70 procent av Sveriges landyta, kommer att spela en viktig roll i att fasa ut det fossila. Landets hundratusentals privata skogsägare gör i dag stora insatser både för att vårda och bruka skogen ansvarsfullt, vilket också är viktigt för den biologiska mångfalden.

Ansvarig talesperson

Daniel Bäckström
Gruppledare och förste vice partiledare. Landsbygdspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Värmlands l...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.