Allians för Aneby 2019-2022

Under mandatperioden 2019-2022 styrs Aneby kommun genom ett allianssamarbete som förutom Centerpartiet består av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Tillsammans har vi 20 av 35 mandat i kommunfullmäktige.

Allians för Aneby har tagit fram en gemensam programförklaring som grund för styrning av Aneby kommun innevarande mandatperiod.

Ett gott liv i en hållbar växande kommun

Med programförklaringen som grund kan vi tillsammans med medarbetare, invånare och andra aktörer skapa förutsättningar för att hela Aneby kommun över tid blir en allt mer attraktiv plats att bo, arbeta och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat av öppenhet, dialog och engagemang. Vi tror att alla kan vara goda ambassadörer för Aneby, vårt näringsliv, våra invånare och våra medarbetare. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt och en god service till invånarna. Utifrån denna grund ska vi kunna erbjuda människor ett gott liv i en hållbart växande kommun.

De beslut som kommunen fattar ska vara väl underbyggda och utgå från kommunens två styrande dokument, översiktsplanen och den strategiska planen där målet om 7 000 invånare finns inom räckhåll under mandatperioden. Programförklaringen består av tre perspektiv:

  • Den hållbara kommunen
   • Den växande kommunen
    • Den omsorgsfulla kommunen

    Läs mer om programförklaringen genom länkarna till höger.

    Bli medlem i Centerpartiet

    Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.