För Aneby kommuns bästa

Bild

Vi tar ansvar för Aneby kommuns bästa

Centerpartiet i Aneby vill fortsätta att ta ansvar för och utveckla Aneby kommun till en ännu bättre plats att bo, leva och verka på. Vi vill att Aneby kommun ska vara en jämställd och öppen kommun. Tron på allas lika rätt och värde är avgörande för att skapa ett gott samhälle. Vi vill ha en trygg, grön och företagsam kommun som lockar till inflyttning och där du kan leva ett sunt liv. Vi är övertygade om att en god vård och omsorg och en bra skola ökar kommunens attraktivitet. Fler invånare stärker våra skatteintäkter och våra förutsättningar för att kunna möta framtida behov på ett ansvarsfullt sätt.

Vi vill att du ska känna stolthet över din hembygd, över den plats där du kan förverkliga dina drömmar och bidra till ett bättre samhälle. Vi vet vad småföretagen betyder för möjligheten till jobb och pengar till välfärden

För Centerpartiet är det viktigt att alla känner sig trygga i sin närmiljö. Oavsett vem du är, var du kommer ifrån och var i kommunen du bor. Trygghet skapas när människor känner makt över sitt eget liv, känner delaktighet och inflytande i samhället och har möjlighet till ekonomisk självförsörjning. Därför står vi upp för vår demokrati.

Centerpartiet i Aneby är ett grönt, frihetligt parti med fötterna på jorden. Oavsett var man bor eller vilka förutsättningar man har ska människor ha likvärdiga möjligheter att leva, arbeta, driva företag och känna trygghet i Aneby kommun. Centerpartiet står upp för de värderingar som utgör grunden för ett fritt och tryggt samhälle.

För Centerpartiet är det viktigt att Aneby kommun är en jämställd, levande och modern landsbygdskommun. För en långsiktig och lösningsorienterad politik måste varje fråga ställas i ljuset av ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbarhetsperspektiv. Vi vill skapa förutsättningar som möjliggör en hållbar livsstil.

För att Aneby kommun ska bli en ännu bättre plats att leva, bo och verka i krävs det att företag vill etablera sig och kan utvecklas. Då skapas nya jobb och därmed möjligheter för fler att komma in på arbetsmarknaden. Jobb är grunden för att människor ska kunna forma sina egna liv, för utveckling av hela vår kommun, för en lyckad integration och för att finansiera en god välfärd.

För en långsiktigt hållbar politik måste varje fråga ställas i ljuset av ett socialt, ekonomiskt och ett miljömässigt hållbarhetsperspektiv.

Centerpartiet i Aneby vill

 • Stärka varumärket Aneby kommun.
 • Att invånare i alla åldrar ska ha möjlighet till ett hälsosamt liv.
 • Minska risken för utanförskap och bidragsberoende genom förebyggande och tidiga insatser.
 • Stärka Åsens bys konkurrenskraft som ett attraktivt besöksmål.
 • Påskynda klimatomställningen, där energislag som sol, vind, vatten och biokol är nödvändiga val.
 • Utveckla förskolor och skolor i landsbygd och tätorter.

Valprogrammet är uppdelat i fem tematiska avsnitt

 • Barn och unga
 • Leva och bo
 • Tillväxt för hela kommunen
 • Miljö och klimat
 • Jämställdhet och diskriminering

Läs mer om varje avsnitt via länkarna här på sidan.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.