Valprogram 2023-2026

Bild

Trygghet, hållbarhet, företagande och attraktivitet! Fyra viktiga ledord för Centerpartiet i Gislaveds kommun. I vårt valprogram för 2023-2026 finns både visioner och konkreta förslag.

Det ska finnas förutsättningar för att bo, leva och arbeta i hela kommunen. Ska vi fortsätta växa krävs det att alla kan vara med och bidra. Vi behöver landsbygdens gröna näringar, där klimatsmart mat och förnybar energi produceras. Vi behöver de små och mellanstora orternas företag, som står starka i den globala konkurrensen och skapar jobb lokalt.

  • Centerpartiet vill värna om åkermarken och ge bönderna rätt förutsättningar för att producera hållbar mat med god djuromsorg. Jord- och skogsbruk har stor betydelse för öppna landskap och biologisk mångfald. 
  • Centerpartiet vill ha en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas, oavsett bostadsort eller bakgrund. Utbildningen ska hålla hög klass, från förskolan, ända upp till högskolan på hemmaplan.
  • Centerpartiet vill öka människors självbestämmande i välfärden. Vi är övertygade om att valfriheten inom äldreomsorgen måste stärkas och utvecklas.
  • Centerpartiet vill göra det enklare att starta och driva företag. Företagare ska kunna ägna sig åt sin verksamhet med mindre krångel och byråkrati. Då kan företagen växa.
  • Centerpartiet vill bidra till att bygga ett mera hållbart samhälle där hela kommunen utvecklas.
    Vattenkraften ska prioriteras och det krävs fortsatta utbyggnader av förnybar energiproduktion som vindkraft, solkraft och bioenergi.

Läs hela vårt valprogram här , 47.3 kB.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.