En bra arbetsmiljö för
alla kommunalt anställda

Personal som trivs är bästa betyget för att vården inom socialförvaltningen håller hög kvalité och har nöjda brukare. Ett ledarskap där personalen aktivt är delaktig i förändringar och känner respekt för varandra blir också den styrka som behövs för ett hållbart arbetsliv.

Detta vill Centerpartiet i Gislaved verkligen understryka med anledning av den debatt som uppstod i kommunfullmäktige senast med samband med svar på en interpellation angående de negativa effekterna av ”Heltid som norm”.
”Heltid som norm är en överenskommelse” mellan SKR och Kommunal där syftet är att fler medarbetare ska ges möjlighet att arbeta heltid. När den infördes i Gislaved 2016 gav vi dessutom möjlighet till att variera sysselsättningsgrad utefter livssituation.

Frågan om heltid för alla som vill (så långt det går), är komplex och det är kommunen som arbetsgivare och de fackliga företrädarna som ska lösa den tillsammans.

Centerpartiet i Gislaved kommer aktivt att jobba för att personalen mår bra och därmed säkra en bra omsorg och vård i kommunen.

Lars-Ove Bengtsson
Ordförande för Centerpartiet i Gislaveds kommunkrets

Carina Johansson ( C )
Kommunstyrelsens ordförande