Årsmöte med jubileum
Centerpartiet i Gislaved fyller 50 år

Ny kretsstyrelse i Gislavedscentern

Centerpartiets nya kretsstyrelse i Gislaved: Stående från vänster: Wåge Johansson, Javad Haydari, Torbjörn Gustafsson, Carina Johansson. Framför från vänster: Berith Ollhage, Lars-Ove Bengtsson. Saknas på bilden Elisabeth A, Mona A och Johan


Det händer mycket på 50 år, inte minst inom Gislavedscentern. På kretsens årsstämma i Reftele passade man på att fira jubiléet med ostkaka och minnesutställning.

Centerpartiets årsmöte var i år förlagt till Föreningsgården i Reftele, där partiets kommunorganisation en gång bildades år 1971. Jubileumsansvarig Berith Ollhage visade en planschutställning och en jubileumskrift med händelser från de 50 åren och berättade delar av historien.

En sammanställning av partiets samarbete med andra partier visade att Centerpartiet har ingått i Gislaveds kommuns styre under alla mandatperioder utom två. Inte mindre än fyra av kommunstyrelseordförandena har varit centerpartister, Arvid Persson, Thage Mårtensson, Kjell Magnusson och nu Carina Johansson.

Årsmötesbeslut

Gislavedskretsens årsmöte behandlade en rad viktiga valfrågor som mötesordförande Gunvor Nygren tog till beslut. Bland annat antogs ett uttalande om att Centerpartiet vill driva en hållbar kommun där företagande, gröna näringar och förnybar energiproduktion ska få kraft att växa. Det ska också vara tryggt och hållbart att leva i HELA Gislaveds kommun. Ett väl förankrat valprogram diskuterades och klubbades.

Ordförande för kommunkretsen, Lars-Ove Bengtsson, omvaldes och styrelsen fick följande ledamöter: Torbjörn Gustafsson, Johan Larsson, Berith Ollhage, Mona Almborg, Elisabeth Andersson, Wåge Johansson och Javad Haydari. Två ledamöter hade avsagt sig och blev avtackade, Joakim Olausson och Bengt Albrecht.

Verksamhetsberättelse 2021 , 30.9 kB.

Avtackning

Bengt Albrecht avtackas från styrelsen.

jubileumsutställning Gislavescentern

En jubileumsutställning om Centerkretsens historia presenterades på årsstämman.

kretsordföranden

Inga-Maj Eleholt och Lars-Ove Bengtsson.

stämma Gislaved