"Vi välkomnar att fler engagerar sig för vår kommun"

"Centerpartiet har haft alla möjligheter att förverkliga sina löften, men de har inte gjort verklighet av någonting och de har inte ens försökt." Så skriver Medborgargruppen i en insändare i Värnamo Nyheter den 28/2.

Väljarna gav Centerpartiet ett starkt stöd i senaste valet, 10 mandat av 49. Med 19 procent av rösterna kan man inte begära att allt som Centerpartiet hade i valprogrammet 55 punkter ska vara genomfört efter 3,5 år! Däremot har vi jobbat dem i ett bra samarbete med allianspartierna.

Detta redovisade vi för alla i höstas i helsidesannonsen ”Vi tänker hålla vad vi lovat” samt på vår hemsida på internet. Där hela utvärderingen finns av valprogrammet i punktform. De flesta punkterna som vi lovade jobba för har genomförts! Flera är påbörjade och några har vi inte lyckats med. Allt finns redovisat för väljarna i annonsen och på hemsidan. Så Medborgargruppens påstående är taget ur luften när de skriver ”men de har inte gjort verklighet av någonting och de har inte ens försökt.”

"Med den inställning och respektlöshet som Medborgargruppens självutsedda skribenter här uppvisar mot de folkvaldas arbete, kan ingen ta dem på allvar."

En av de frågor vi inte lyckats med men redovisade tydligt i höstens annonser och som ni mycket riktigt påpekar är äldreomsorgen. Platserna har inte blivit fler och så kallade trygghetsboenden har heller inte tillkommit. Däremot är de som har en plats i särskilt boende mycket nöjda enligt årliga enkäter sedan lång tid tillbaka. Vi fortsätter att jobba för att få till trygghetsboenden trots att alliansen inte har egen majoritet, än är inte mandatperioden slut.

Underskottet i socialnämnden grundar sig i en ekonomistyrning som fanns sedan tidigare. Det kräver ett starkt ledarskap för att rätta till detta men är på gång och det hoppas vi kommer på plats under året. Individ och familjeomsorgen och LSS, som är lagstadgad verksamhet ökar kraftigt, och det är så i stort sett i varje kommun. Dessutom har korttidsvården och hemtjänsten ökat med cirka 25 procent.

En saklig faktaanalys välkomnar vi men att nolla det arbete som görs i partiet för kommunens bästa främjar inte trovärdigheten. Det behövs fler människor som vill ställa upp för demokratin och arbeta i ett parti för att ta ansvar för kommunens bästa istället för de som bara kritiserar. Centerpartiet vill vara ödmjuka och erkänna att vi inte lyckats genomföra alla 55 punkterna men väldigt många. Läs hela utvärderingen på hemsidan googla Centerpartiet Gislaved.

Centerpartiet i Gislaveds kommun

Kenneth Magnusson

gruppledare

Lars-Ove Bengtsson

ordförande