Jönköping
Centerpartiet lokalt

Tack för stödet i valet

i Jönköpings kommun

Välkommen till Centerpartiet!

Annie

Centerpartiet strävar efter en hållbar kommun med människan i centrum. Vi tycker att alla ska få möjlighet att utvecklas oavsett vem man är, var man kommer ifrån och var man bor. Vi vill säkerställa ett starkt skyddsnät när människor av olika anledningar har behov av stöd och hjälp. 

Vi vill att hela kommunen ska leva och utvecklas både på landsbygden och i staden. Vi vill se en grön omställning och siktar på att all energi är förnybar senast 2025. 

Beslut ska fattas så nära människor som möjligt. Vi tror på människors förmåga och kreativitet och vill underlätta för föreningar och frivilliga att få vara med och bidra till utveckling och välfärd. Det kallar vi för närodlad politik. 

Senaste nytt från Jönköping

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.