Ökad konkurrenskraft för bönderna i EU

Europaparlamentet har i veckan röstat om den nya jordbrukspolitiken, som ska ge bättre stöd till bönder och skapa en ökad konkurrenskraft för lantbrukare. Beslutet ger bättre förutsättningar för svenskt jordbruk – samtidigt som det innehåller ökade miljösatsningar.

- Förslaget om minskad byråkrati och en större andel direktstöd till de aktiva bönderna är två jätteviktiga delar för att våra lantbrukare ska behålla intresset, säger Torbjörn Egerhag, vice ordförande i distriktsstyrelsen.

Att Sverige och Europas bönder kan leverera en sund och säker mat är en avgörande fråga för hela kontinenten, hävdar Centerpartiets EU-kommissionär Fredrick Federley. Med relativt stor marginal röstade Europaparlamentet i veckan igenom CAP, den gemensamma jordbrukspolitiken för hela EU. Förhandlingar har pågått sedan 2018 och den tilltänkta reformen, som är EU:s största budgetområde, ska leva i sju år.

Den nya jordbruksreformen ser till att bönder i större grad kommer få betalt för sina varor och blir mindre beroende av bidrag. Dessutom stärks åtgärderna för klimatet och miljön, med beslut om att 30 procent av direktstöden ska öronmärkas för miljö- och klimatsatsningar.

- Med en så pass stor andel som 30 procent som ska gå till miljö- och klimatanpassningar kommer svenskt jordbruk, som redan är i framkant, kunna leverera den nödvändiga omställningen till klimatsmartare jordbruk, säger Torbjörn Egerhag. 

Coronapandemin har blottat vår sårbarhet inför livsmedelsproduktion både i Sverige och inom EU. Samtidigt sliter våra bönder hårt för att producera säkra och hållbara produkter till mathyllan.

- Våra svenska bönder tar redan i dag ett stort ansvar när det kommer till att värna djuren och naturen. Det är viktigt att det arbetet ska löna sig ekonomiskt, säger Fredrick Federley.

Den antagna reformen är en historisk. Arbetet har redan dragit ut på tiden och nu måste förhandlingarna med medlemsländerna snabbt avslutas. Nu när Europaparlamentet har tagit sitt beslut väntar förhandlingar mellan parlamentet och medlemsländerna.