Fler Hälsocenter en vinst för länets invånare

I en debattartikel skriver Helena Stålhammar, ledamot i nämnd för folkhälsa och sjukvård, och Emilie Walfridsson, ersättare i Regionstryelsen om införandet av Hälsocenter i Jönköpings län.

När budget 2021 antogs i Regionfullmäktige i början av december var det särskilt en punkt som innebar en seger för oss i Centerpartiet. Nämligen satsningen på fem miljoner kronor att starta fler Hälsocenter. Framförallt är det en stor vinst för länets invånare.

Centerpartiet har under en längre tid envetet drivit frågan om att starta fler Hälsocenter i länet, liknande det som finns i Värnamo, för att hjälpa människor att förbättra sina levnadsvanor. Bakgrunden är den stora ohälsan som finns i vårt samhälle och som vi vet förr eller senare leder till sjukdom. Detta faktum har vi i Centerpartiet prioriterat i regionens budgetarbete, även om det funnits motstånd. Vår målsättning har hela tiden varit att i varje kommun skapa en plats där det finns samlad kunskap i form av hälsocoacher, som kan ge invånare individuellt stöd för att öka sin livskvalitet och uppnå bättre hälsa. Rent praktiskt kan det röra sig om:

  • Ökad kännedom om den egna kroppen och vad den mår bra av.
  • Förändrade matvanor med tips på en bra kost.
  • Fysisk aktivitet och råd om hur träning kan gå till.
  • Minska stressnivån och hjälp med återhämtning.
  • Få bukt med sömnproblem.

Det är inte lätt att åstadkomma nya vanor på egen hand. Här kan coaching göra stor skillnad. Utvärderingar visar att hela 75 % av dem som har fått stöd fortsätter de goda vanorna ett år efter avslutad rådgivning. Under en längre tid har man inom svensk sjukvårdsforskning sett en tydlig koppling mellan människors levnadsvanor och sjukdomar. På senare år har även sjuktalen kopplade till livsstilen ökat. Ohälsosamma matvanor och stillasittande liv är de största riskfaktorerna för att människor ska bli sjuka och dö i förtid.

"Flera allvarliga sjukdomar som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes kan direkt kopplas till livsstilen."

 

Lidanden som varje år kostar samhället miljarder. Trots alarmerande rapporter från myndigheter och vården har inte frågan om att starta Hälsocenter i Region Jönköpings län varit en alltigenom enkel fråga att driva. Argument mot satsningen har handlat bland annat om finansieringen. Först nu finns det pengar avsatta till att jobba långsiktigt och samverka bredare.

"Det enda smolket i glädjebägaren är att fem miljoner inte kommer att räcka för att få bukt med de ökade ohälsotalen på lång sikt."

Fler långsiktigt hållbara åtgärder behöver vidtas i det förebyggande arbetet och Centerpartiet kommer även i kommande budgetarbeten arbeta för etablering och utveckling av hälsocenter i alla kommuner.

Vi i Centerpartiet gläds åt att arbetet med Hälsocenter nu är på gång i flera kommuner. Först ut är Aneby, Nässjö, Jönköping, Sävsjö och Vetlanda. Habo och Mullsjö är också på gång. Vi i Centerpartiet i Jönköpings län är övertygade om att ökad samverkan och bättre samarbete mellan kommuner, föreningar och engagerade medarbetare kan hjälpa många människor till högre livskvalitet, mindre lidande och bättre hälsa. Vinnare blir sjukvården och framförallt den enskilda människan som är i behov av stöd.