Primärvården behöver förstärkas

I en insändare skriver ledamöter i Centerpartiets regiongrupp att Samverkans ambitioner med primärvården är alldeles för låga och att den nära vården hotas. Hela insändaren finns här.

I sin första gemensamma budget levererar nya Samverkan Region Jönköpings län tunt när det gäller den nödvändiga förstärkningen av primärvården. Ambitionen att minska antalet patient per distriktsläkare är god, men alldeles för låg.

Centerpartiet har alltid värnat den nära vården och primärvården är grunden i en god hälso- och sjukvård. Vi ser att hälso- och sjukvården behöver förändra arbetssätt och delvis bygga nya strukturer för att möta kommande utmaningar. För att göra detta behöver det politiska styret i regionen se behoven utanför akutsjukhusens väggar och utforma vården utifrån patientens individuella behov. Detta görs inom primärvården.

Centerpartiet vill i sin budget se en kraftig förstärkning av primärvården med ett tydligt fokus på äldrevård och fler specialister i allmänmedicin. Vi vill att 30 % av den totala delen av FS-budgeten vigs åt primärvården. Det ska vara uppnått senast år 2030. Maxtaket på patienter på distriktsläkare bör vara 1100, en målsättning som vi delar med Socialstyrelsen. För att behålla och rekrytera personal vill vi utöver konkurrenskraftiga löner, ett ökat inflytande över sin egen arbetstid och fler utbildningsplatser även införa mentorstjänster. En mentorstjänst kan vara ett alternativ för exempelvis en distriktsläkare som närmar sig pensionering och som med sin erfarenhet och kunskap kan underlätta för ny personal att komma in i yrkesrollen.

Ytterligare en förbättring som vi länge har drivit och som vi tar upp i vår budget är det faktum att det inom primärvården dagligen utförs arbetsuppgifter som inte tillför värde, vare sig för vårdtagare eller personal. Vi anser att verksamheterna kontinuerligt ska identifiera och ta bort arbetsuppgifter som inte skapar värde.

Vi behöver en hälso- och sjukvård som förebygger, diagnostiserar, behandlar och botar sjukdomar. Därför behöver primärvården förstärkas betydligt med än samverkans anmärkningsvärt låga ambitioner.

Per Eriksson (C), oppositionsråd
Emilie Walfridsson (C)
Razvan Nichitelea (C)