BEAKTA VÅRDPERSONALENS TID NÄR RIKTLINJER SKRIVS

Emilie Walfridsson från Jönköping och ledamot i regionfullmäktige har lämnat in nedanstående motion inför regionfullmäktige i april. Bakgrunden är att allt fler arbetsuppgifter och moment tenderar att läggas på vårdpersonalen utan personalens tid tas i beaktning.

- Vårdpersonal, sjuksköterskor och läkares tid är en ändlig resurs. Det är en nödvändighet att fokusera på kärnverksamheten och prioritera arbetsuppgifter som gör störst nytta för patienten. Metoden time needed to treat hjälper beslutsfattare att uppskatta hur mycket tid olika riktlinjer och rekommendationer tar för en läkare eller annan vårdpersonal innan de beslutas, säger Emilie Walfridsson.

I en internationell studie där bland andra svenska Minna Johansson ingår framgår det att läkare i USA och Storbritannien skulle behöva jobba mer än dygnet runt för att följa alla riktlinjer och behandlingsrekommendationer. https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2023/01/forskare-vill-att-lakares-tid-ska-raknas-med-nar-riktlinjer-skrivs/

Nu varnar svenska forskare och läkare för att det även är så i Sverige. Syftet med metoden time needed to treat är att underlätta för vårdpersonalen att prioritera vilket ökar kvaliteten på vården och säkerställer att tiden som patienten får med personalen användas på bästa sätt.

Att-sats:

Jag yrkar att Region Jönköpings län inför metoden Time needed to treat innan nya riktlinjer och rekommendationer inom vården införs för att vårdpersonalen lättare ska kunna prioritera och lägga sin tid på rätt saker.

Jag yrkar att Region Jönköpings län arbetar för en översyn av redan befintliga rekommendationer och riktlinjer utifrån time-needed to treat för att vårdpersonalen lättare ska kunna prioritera och lägga sin tid på rätt saker.