Varför vilar moderaterna på hanen gällande vargen?

Trots att acceptansen för varg i södra delen av Sverige är mycket låg och trots att det finns regler för skyddsjakt, så har förekomsten av varg ökat markant på bara några år. Mycket pekar på att den svenska vargstammen är större än vad vi vill tro. Centerpartiet har under lång tid arbetat för att minska antalet vargar och det gör vi fortfarande i riksdagen. Dock så är vi ensamma om att föra upp vargfrågan på dagordningen.

Mats Green (M) från Jönköpings län, har allmänt uttryckt att vi behöver hantera vargen och som riksdagsledamot i ett regeringsparti har han också mandat att göra just det, men ingenting händer. Vad gör egentligen regeringspartierna för att minska vargstammen?

Problembilden kring varg är större än vad som vanligen framkommer i den allmänna debatten, som tenderar att enbart handla om rivna djur. Den skrämseleffekt som vargen har är vida större. Det räcker med att en varg löper igenom ett område för att rejält skrämma upp tamboskap som kor, får och hästar. Djur som i förskräckt tillstånd rymmer från sina hagar riskerar att skada både sig själva och andra. God djurhållning är inte förknippat med lösspringande varg.

Ytterligare en dimension av vargfrågan hänger samman med vår självförsörjningsgrad. Vi i Centerpartiet är inte nöjda med att varannan tugga av det vi äter importerats och färdats långt innan det hamnar på våra tallrikar. Det är både klimatosmart och sårbart. Att öka den inhemska köttproduktionen är dock inte attraktivt och lönsamt med en växande vargstam. Få är villiga att investera i djur när de riskerar att finna dem ligga uppslitna i hagen eller springa lösa på landsvägen! Vill vi öka självförsörjningsgraden behöver vargen hanteras annorlunda, särskilt i djurtäta län som Jönköping.

Vi ser positivt på möjligheterna med skyddsjakt. Dock så behöver det blir enklare, särskilt för utsatta djurägare, att få tillstånd till just det. Det råder ett stigma och en problematik kring vargen som behöver nystas upp vilket kräver en fördjupad diskussion om vart den livskraftiga stammen ska finnas för att göra minst skada. Det, åtminstone, borde Mats Green och de andra ledamöterna i regeringspartierna initiera för att snarast komma till skott i vargfrågan.