Strängare lönekrav hotar näringslivet och välfärden

Den 1 november riskerar 15 000 personer sina jobb. Hur många av dem arbetar i Jönköpings län? Den frågan och några till ställer regionråd Per Eriksson i en interpellation med anledning av Tidöpartiernas hårdare lönekrav för arbetskraftsinvandrare.

Sverige är i stort behov av fler arbetande personer inom det privata näringslivet och i det offentliga.

- Kompetensbristen ligger som en våt filt över samhället. Den hämmar tillväxten och hotar välfärden, säger regionråd Per Eriksson.

Regeringen och Tidöpartiernas beslut att skärpa försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare utanför EU kommer göra det ännu svårare för företag, kommuner och regioner att finna och anställa medarbetare.

- Detta hindrar företag från att växa i den takt de önskar och det sätter ytterligare press på redan hårt ansatta verksamheter inom det offentliga.

De nya reglerna som gäller från den 1 november kräver att personer tjänar minst 27 360 kronor i månaden för att få stanna i Sverige. Konsekvenserna blir att människor som sedan en längre tid bor i Sverige, talar svenska och har anställning blir av med sina jobb och tvingas till en oviss framtid utanför Sverige. Idag finns det knappt 15 000 personer i Sverige med arbetstillstånd som tjänar under det nya lönegolvet.

I en interpellation ställer Per Eriksson följande frågor till regionstyrelsens ordförande:

  • Finns det någon uppskattning om hur många personer som berörs i det privata näringslivet och de gröna näringarna i vårt län?
  • Hur kommer de nya reglerna slå mot Region Jönköpings län?
  • Hur många av Regionens egna medarbetare berörs?