Vad står VD för, egentligen?

Centerpartiet har tagit ansvar för Regionens utveckling i årtionden. Vi anser att all regional politik är viktig. De invånare i Jönköpings län som sedan 2018 har levt med villfarelsen att något av länets akutsjukhus har varit eller är nedläggningshotat kan pusta ut nu när det regionala partiet Bevara Akutsjukhusen har bytt namn. Det populistiska partinamnet har varit ett irrbloss sedan partiet bildades. Trots namnbytet till Vårddemokraterna (VD) är deras funktion inom den regionala politiken fortfarande oklar.

Centerpartiet anser att det är viktigt med närhet till akutvård därför vill vi fortsätta utveckla länets akutsjukhus. Sedan Vårddemokraterna blev en del av det regionala politiska styret har centerpartister uppfattat att företrädare för VD verkar sakna intresse för frågor som inte tangerar just akutsjukvården, vilken bara är en del av folkhälsa och sjukvårdens hela uppdrag och en del av Region Jönköping läns totala ansvarsområde.

Regionpolitiken är viktig. Den handlar om hur samhället ska finnas där för dig från början till livets slut. Hur kollektivtrafiken knyter ihop länet, hur företagen ges möjlighet att växa och frodas. Regionpolitiken handlar även om att främja kreativitet och göra kulturen tillgänglig i hela länet och framför allt: att ta klimathoten på största allvar och påskynda den gröna omställningen.

I ett pressmeddelande hävdar Vårddemokraterna att det är en trygghet att bara ha vårdanställda som ledamöter. Vi anser tvärtom att det är en stor risk eftersom politiker ska väga samman alla olika intressen som väljare, skattebetalare, patienter, resenärer, besökare och medarbetare har. Vårddemokraterna är som parti rotlöst och ledamöterna saknar en gemensam ideologisk värdegrund vilket gör det omöjligt för väljare att veta vad partiet har för ståndpunkt i de frågor som inte tangerar akutsjukhusens verksamhet. Det är även ofta oklart för oss partikollegor som sitter i nämnder och styrelse.

Vårddemokraterna motiverar sitt namnbyte med att de nu ska ta ett ansvar för helheten och vi ser med stor spänning fram emot detta. Frågan är om väljarna är lika entusiastiska då man har gett ledamöter rätt att besluta i en rad frågor som paritet saknar gemensam viljeinriktning för. Politik behöver utgå från en värdegrund. Hur ser VD på alla människors lika värde och rätt? Hur vill de bygga ett hållbart samhälle, ekologiskt, socialt och ekonomiskt?

Centerpartiet välkomnar Vårddemokraternas engagemang i alla regionala frågor och vi ser fram emot att de presenterar sin värdegrund och sin politiska agenda.

Centerpartiets regionfullmäktigegrupp

Per Eriksson
Leif Andersson
Jessica Hagård
Emilie Walfridsson
Raymond Pettersson
Razvan Nichitelea