Handlingsprogram

Bild

Handlingsprogram för Centerpartiet i Värnamo kommun


Centerpartiet Värnamo kommun 2015 - 2018

Beslut ska fattas så nära människor som möjligt - En närodlad politik

Centerpartiet är ett varmt och grönt parti med en stark tro på den enskilda människans vilja och förmåga att ta ansvar och påverka.

Centerpartiet jobbar därför för att beslut ska tas så nära människor som möjligt – att människor ska kunna påverka sin vardag, på ett sätt som ger dem makt över sina liv.

Näringslivsutveckling

 • Värnamo är centrum för tillverkningsindustri, det vill vi fortsätta utveckla genom anpassade utbildningar, ökande boendeattraktivitet och god tillgång på industrimark.
 • Näringslivsanpassad utbildning via vårt Campus.
 • Stimulera växande besöksnäring med landsbygdsutveckling.
 • Satsa på boende, bredband, verksamhets- och industrimark i hela kommunen.

Miljö och hållbarhet

 • Stödja utbyggnad av alternativ energiförsörjning.
 • Främja lokal- och närproducerad mat.
 • Stimulera hållbart byggande
 • Minska gifter i vår vardag

Kreativitet och framtidstro

 • Gummifabriken fortsätter att utvecklas för att bli den naturliga mötesplatsen för hela regionen. Här ska vårt Campus med högskoleutbildningar, det lokala näringslivet och kulturen tillsammans utveckla kommunen.
 • Stödja och skapa förutsättningar för Europabanan.
 • System och regelverk ska anpassas efter människans behov.

Trygghet

 • Fungerande vårdkedja med bra kvalitet.
 • Bra planering av bostäder med blandad bebyggelse.
 • Stödja verksamheter som skapar brottsförebyggande aktiviteter.
 • Stimulera och stödja föräldrarollen.

Utbildning

 • En välutbyggd barnomsorg med medveten pedagogik.
 • Fortsätta utveckla en skola för alla, med såväl tidigt stöd som utmaningar för de elever som behöver det.
 • Utöka antalet eftergymnasiala utbildningar som möjliggör livslångt lärande.
 • Självständiga förskolor och skolor, gärna drivna i alternativ form.
 • Skola och barnomsorg med närhet.

Mångfald och integration

 • Värnamo kommun ska för alla vara en bra plats att flytta till.
 • Invandring och inflyttning är positivt och kommunen ska genom aktiva åtgärder integrera, utveckla och coacha människor för att de snabbt ska komma in i arbete och bli självförsörjande, men främst för att de ska känna sig välkomna och behövda.

Till sist…

- En närodlad politik för våra medborgare.

 • Beslut ska fattas så nära människor som möjligt. Detta skapar trygghet, engagemang och en större möjlighet till påverkan.
 • Centerpartiet vill satsa på ett samhälle där alla känner sig trygga, kan utvecklas och känner sig behövda.
 • Centerpartiet kommer att satsa på våra näringar och utvecklingsområden för att växa som kommun och därigenom få fler invånare.
 • Centerpartiet är ett parti som genom sin politik och sina engagerade medlemmar alltid utvecklar kommunen.
 • Första veckans inarbetade lön varje månad går till kommunal skatt. Det är dina pengar och Centerpartiet vill förvalta detta förtroende på ett bra och utvecklande sätt


Handlingsprogram 2010-2014

Värnamo
- kommunen där du kan förverkliga dina drömmar
Centerpartiet är ett varmt och grönt parti med en stark tro på den enskilda människans vilja och förmåga att ta ansvar och påverka. Centerpartiet har alltid varit samhällets gröna röst.

Centerpartiet satsar och tror på framtiden – Gör du det också?

Näringslivsutveckling

 • Näringslivsanpassad utbildning via vårt Campus.
 • Stimulera växande besöksnäring med landbygdsutveckling.
 • Finnas med i toppen på olika rankingar inom näringslivet.
 • Satsa på boende, bredband, verksamhets- och industrimark i hela kommunen

Miljö och hållbarhet

 • Stödja utbyggnad av alternativ energiförsörjning.
 • Satsa på utveckling av Chrisgasprojektet (VVBGC)
 • Kollektivtrafik även på landsbygden.
 • Främja lokal- och närproducerad mat.

Kreativitet och framtidstro

 • Gummifabriken utvecklas till den nya nya mötesplatsen för hela regionen.
 • Stödja och skapa förutsättningar för Europabanan. Vidareutveckla Sydsvenska krysset till en stor arbetsplats.
 • System ska anpassas efter människans behov.
 • Utveckla och utöka fritids- och kulturaktiviteter.

Trygghet

 • Fungerande vårdkedja med bra kvalitet.
 • Bättre planering av bostäder med blandad bebyggelse.
 • Stödja verksamheter som skapar brottsförebyggande aktiviteter.
 • Stimulera och stödja föräldrarollen.

Utbildning

 • Där alla har möjlighet att lyckas.
 • Behoven styr resurserna.
 • Skola – barnomsorg med närhet.
 • Självständiga skolor, gärna drivna i intraprenadform.

Till sist…

Centerpartiet vill satsa på ett samhälle där alla känner sig trygga, kan utvecklas och känner sig behövda.

Centerpartiet kommer att satsa på våra näringar och utvecklingsområden för att växa som kommun och därigenom få fler invånare.

Centerpartiet är ett parti som genom sin politik och sina engagerade medlemmar alltid utvecklar kommunen.

Första veckans inarbetade lön varje månad går till kommunal skatt. Det är dina pengar och Centerpartiet vill förvalta detta förtroende på ett bra och utvecklande sätt.

Centerpartiet vill ha en lokal högskola med tydlig koppling till vårt näringsliv.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.