Förtroendevalda

Engagera dig i Centerpartiet!

Eva Eriksson, ordförande Centerpartiet, tfn 073-057 56 34

Annelie Hermansson, Centerkvinnorna, tfn 070-314 65 03

Gustav Malm, Centerpartiets Ungdomsförbund, tfn 072- 202 28 23

Nedan hittar du kontaktuppgifter till Centerpartiets förtroendevala politiker i Värnamo

Kommunfullmäktige Centerpartiet


Ordförande i kommunfullmäktige och gruppledare

Stefan Widerberg, e-post: stefan.widerberg@politiker.varnamo.se

Ledamöter

Mikael Karlsson, e-post: mikael.karlsson@politiker.varnamo.se 

Stefan Widerberg, e-post: stefan.widerberg@politiker.varnamo.se

Haris Sibonjic, e-post: haris.sibonjic@politiker.varnamo.se

Emma Söderhjelm, e-post emma.soderhjelm@politiker.varnamo.se

Fikret Tabakovic, e-post fikret.tabakovic@politiker.varnamo.se

Johan Hilding, e-post: johan.hilding@politiker.varnamo.se

Gabrielle Davidsson, e-post: gabrielle.davidsson@politiker.varnamo.se

Ersättare

Inger Axelsson, e-post: Inger.axelsson@politiker.varnamo.se

Maria Fransson, e-post maria.fransson@politiker.varnamo.se

Elma Travancic, e-post: elma.travancic@politiker.varnamo.se

Bengt Einarsson, e-post: bengt.einarsson@politiker.varnamo.se


Kommunstyrelsen

Mikael Karlsson, förste vice ordförande, e-post: mikael.karlsson@politiker.varnamo.se 

Johan Hilding, e-post: johan.hilding@politiker.varnamo.se

Ersättare

Haris Sibonjic, e-post:haris.sibonjic@politiker.varnamo.se

Elma Travancic, e-post: elma.travancic@politiker.varnamo.se

Näringsutskottet

Mikael Karlsson, ordförande mikael.karlsson@varnamo.se

Ersättare

Haris Sibonjic, e-post: haris.sibonjic@politiker.varnamo.se

Personalutskottet

Mikael Karlsson, ordförande mikael.karlsson@varnamo.se


Barn och utbildningsnämnden

Thomas Carlzon, e-post thomas.carlzon@politiker.varnamo.se

Ersättare

Henric Johnsson, e-post: henric.johnsson@politiker.varnamo.se

Axel Hildning, e-post: axel.hilding@politiker.varnamo.se


Kulturnämnden

Raymond Pettersson, ordförande e-post: raymond.pettersson@gmail.com

Malin Ekman, e-post: malin.ekman@politiker.varnamo.se

Ersättare

Kerstin Smedenfors, e-post smedenfors@tanno.se

Qendresa Cani, e-post: qendresa.cani@politiker.varnamo.se


Medborgarnämnden och dess sociala utskott

Göran Johansson, e-post: goran.johansson@politiker.varnamo.se

Ersättare

Bengt Einarsson, e-post: bengt.einarsson@politiker.varnamo.se


Samhällsbyggnadsnämnden

Göran Pettersson, e-post: goran.pettersson@politiker.varnamo.se

Maria Harrysson, e-post: maria.harrysson@politiker.varnamo.se

Ersättare

Ing-Marie Karlsson, e-post: ingmari.karlsson@politiker.varnamo.se

Stefan Källberg, e-post: stefan.kallberg@politiker.varnamo.se


Omsorgsnämnden

Emma Söderhjelm, e-post emma.soderhjelm@politiker.varnamo.se

Ersättare

Jane Gikandi, e-post jane.gikandi@politiker.varnamo.se

Theresa Eriksson, e-post: theresa.eriksson@politiker.varnamo.se


Servicenämnden

Haris Sibonjic, Centerpartiet, vice ordförande, e-post:haris.sibonjic@politiker.varnamo.se

Inger Axelsson, e-post: Inger.axelsson@politiker.varnamo.se

Ersättare

Sidi Ruan, e-post: sidi.ruan@politiker.varnamo.se

Gustav Malm, e-post: gustav.malm@politiker.varnamo.se


Teknik och fritidsnämnden

Gabriell Davidsson, e-post: gabrielle.davidsson@politiker.varnamo.se

Ersättare

Sidi Ruan, e-post: sidi.ruan@politiker.varnamo.se


Valnämnden

Eva Eriksson, e-post eva.eriksson@politiker.varnamo.se

Kommunrevisionen

Leif Nygren, e-post leif.nygren@politiker.varnamo.se


Finnvedsbostäder AB

Lars Lejon, ordförande
Hjortsjö Södergård,
330 17 Rydaholm.
0370-65 03 64 fax.

Ersättare:
Annelie Hermansson
Klarbärsv. 3
331 43 Värnamo
0370-465 03
e-post: a5.hermansson@telia.com

Värnamo Energi AB

Maria Leifland, tfn 070-300 09 23

Ersättare

Axel Pettersson, tfn 070-825 06 54

Värnamo kommunala Industrifastigheter AB

Stefan Bjällsjö, vice ordförande
Kvarnängsgatan 14
331 34 Värnamo
070 6341488
stefan@steform.se

Ersättare

Torbjörn Egerhag
Söråsen
330 15 Bor
070-5364226
torbjorn.egerhag@kdfeddersen.com

Värnamo stadshus AB

Hans-Göran Johansson, ordförande
Maramö Södergård, 331 92 Värnamo
0370-37 71 02 arbete
070-519 27 11 mobil
Hans-Goran.M.Johansson@varnamo.se

Regionala uppdrag

Raymond Pettersson, epost: raymond.pettersson@rjl.se

Ledamot i regionfullmäktige
Förste ersättare i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Ersättarei Jönköpings läns museum,
Ledamot i styrelsen för Länsmuseernas Samarbetsråd.
Ledamot i styrelsen för Arkiv i Jönköpings län

Razvan Ionut Nichitelia, e-post: razvan.nichitelea@rjl.se
Ledamot i Regionfullmäktige
Ledamot i nämnden för Folkhälsa och Sjukvård

Ing-Marie Karlsson, Bredaryd, e-post: ingmarie.karlsson@rjl.se
Tredje ersättare i Regionfullmäktige
Ersättare i Pensionärsrådet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.