Värnamo
Centerpartiet lokalt
  • / Om oss

Om oss

Vad kan Centerpartiet
göra för mig?

Alla ska kunna bestämma över sitt liv genom egna och fria val. Du ska kunna skapa din egen framtid, oavsett var i landet du väljer att bo. Tillväxt och nya jobb skapas bäst om vi samtidigt tar ansvar för miljön. Utifrån det formar vi vår politik.

  1. Vi tror på människors egen förmåga att bestämma över sitt liv
  2. Vi vill ha ett jämställt samhälle som ger dig samma möjligheter oavsett kön
  3. Vi vill att hela Sverige ska leva