Motion till kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun

Konkreta åtgärder för förbättrad folkhälsa, Nr 1

Vid de träffar vi i Centerpartiet haft med föreningar i Virserum, Silverdalen/Lönneberga, Vena, Hultsfred, Mörlunda/Rosenfors, Järnforsen och Målilla framkom många bra idéer

som skulle möjliggöra ökad rörelse och utevistelse, detta ger ökad folkhälsa och trivsel i vår kommun.

Centerpartiet vill se en samlad planläggning med konkreta åtgärder för förbättrad folkhälsa. Vi anser att förslagen ökar möjligheten för våra kommuninnevånare till aktivitet och välbefinnande på respektive ort.

Som en grund för planläggningen vill vi att följande bereds

  • En översyn och kartläggning över promenadstråk och behov av kompletterande belysning. Exempel på detta är motionsslingan ”spången” i Järnforsen och belysning mellan St.Sinnerstad-Häradsvägen i Mörlunda.
  • En översyn och kartläggning för hundrastning med strategiskt placerade hundlatriner. Exempelvis att placera hundlatrin vid Ryssebostugan/elljusspåret i Mörlunda.
  • Stimulera ökad och säker cykling för barn genom att alla skolor i samverkan med föräldraförening, polisen och lokala föreningslivet genomför kontinuerligt säker cykling med säker cykel.
  • Arbeta vidare för flera gång- och cykelvägar.
  • Stimulera till mer utevistelse på våra skolor. Exempelvis finns brister i underhåll av skolgården vid Järnforsens skola.

2017-11-02

Lars Rosander, Per-Inge Pettersson & Ulf Larsson