• / Kalender
  • / Eventuellt Gruppmöte måndagen den 12/6

Eventuellt Gruppmöte måndagen den 12/6

Kommunhuset

Kallelse/inbjudan till gruppmöte

Utifrån hur det gått i budgetproocessen kan det bli aktuellt att lägga till ytterligare gruppmöte. Boka därför detta datum för ett eventuellt extra gruppmöte.

Härmed kallas alla förtroendevalda (c) till gruppmöte. Gruppen är därutöver öppen för alla  fullmäktigekandidater och övriga intresserade som är medlemmar i Centerpartiet. Välkommen!

Tid: 18.30-21.00
Plats: Björken, Kommunkontoret