Socialnämnden

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och ansvarar för vad som i lag sägs om socialnämnd. Nämnden utövar även ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården och ansvarar för den verksamhet som kommunen har enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Äldreomsorgern är en viktig del av nämndens verksamhet och omfattar till exempel hemtjänst, särskilt boende och verksamheten på träffpunkterna.

Centerpartiets 4 ledamöter och 4 ersättare

Håkan Spärlin, Ordförande
Emma Sahlén
Inga Jonsson
Diana Axelsson Olsson

Tobias Josefsson
Thomas Halkjaer
Thomas Tryggvesson
Mattias Hammargren

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.