Socialnämnden

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och ansvarar för vad som i lag sägs om socialnämnd. Nämnden utövar även ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården.

Socialnämnden ansvarar för den verksamhet som kommunen har enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Centerpartiets 4 ledamöter och 4 ersättare

Håkan Spärlin, Ordförande
Agnetha Landberg
Inga Jonsson
Diana Axelsson Olsson

Tobias Josefsson
Emma Sahlén
Lennart Karlsson
Mattias Hammargren