Torsås
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Flytt av förskoleverksamhet i Bergkvara

Flytt av förskoleverksamhet i Bergkvara

Flytt av all förskoleverksamhet från natursköna Ängen området i Bergkvara

Just nu står Torsås kommun inför den angenäma utmaningen att förskolans lokaler i Bergkvara inte räcker till. Det finns helt enkelt för många barn i Bergkvara! Samtidigt som vi gläds åt detta, är köket i Bergkvaras matsal omodernt och mycket slitet och behöver åtgärdas.

Nu vill majoriteten i kommunen – utan medborgadialog – flytta all förskoleverksamhet från det natursköna och parkliknande Ängen området (8000 kvm) till ett område (3000 kvm) mitt emot gymnastiksalen, se karta nedan. Förslaget innebär att det byggs en helt ny förskola med 6 avdelningar, inkl. skolkök och matsal på området. Kostnaden är uppskattad till 35 miljoner kronor, men inga kalkyler finns presenterade i förslaget som styrker att detta är ekonomiskt hållbart.

Vi i centerpartiet vill värna om det öppna samhället och är måna om att lokalbefolkningen ska kunna påverka sin vardag. Då måste det finnas en organiserad möjlighet att diskutera olika förslag på hur problem ska lösas, innan kommunala beslut tas! Sedan en tid tillbaka har vi en kommunutvecklare som har just som uppgift att föra givande medborgardialoger.

Centerpartiet vill naturligtvis att förskolans lokalfråga löses och att skolköket moderniseras. Men vi vill att olika alternativ presenteras och diskuteras. Vi vill se förslag på lösningar inom Ängen området (renovering/tillbyggnad/nybyggnad), men också ett nybyggt alternativ. Detta för att kunna diskutera och resonera runt olika valmöjligheter och perspektiv, så som ekonomiskt hållbart, arbetsmiljö för såväl barn som personal, utemiljö, förskolepedagogik och attraktivitet.

För att akut lösa förskolans lokalfråga kommer det under våren placeras en barack på Ängen området. Skolköket har (igen) genomgått nödvändiga åtgärder för att klara kravet på ett skolkök.