• / Nyheter
  • / MOTION - Lövsångaren 6 i Bergkvara

MOTION - Lövsångaren 6 i Bergkvara

Bakgrund
Fastigheten Lövsångaren 6 i Gökalund/Bergkvara har kommunen köpt utan en tydlig idé om vad fastigheten ska användas till. Förslag finns på att flytta turistbyrån till byggnaden. Fastigheten som helhet är i stort behov av yttre försköning och skötsel, likaså behöver byggnaden totalrenoveras. Samtidigt ska vi beakta att Lövsångaren 6 har en strategisk placering för såväl genomresande som för de som besöker Bergkvara. I alla fall ett antal år framöver, innan nya sträckningen av E22 med förbifart Bergkvara.

Nu när fastigheten är köpt är det viktigt för Centerpartiet att fastigheten genererar intäkter och inte belastar kommunal budget med ytterligare kostnader. Förslaget på att flytta turistbyrån till denna byggnad ser vi inte som en långsiktig och hållbar lösning. Dels för att verksamheten bara är öppen 2-3 månader per år och dels för att behovet av fysiska turistbyråer ifrågasätts av allt fler kommuner. Detta då mer och mer av turistbyråverksamhet flyttar till mobila och digitala plattformar.

Förslag till åtgärd
Centerpartiet vill att flera förslag på hur Lövsångaren 6 kan disponeras diskuteras. Där den yttre miljön stärker Bergkvara som boende ort och att turister lockas till att besöka Bergkvara som turistmål. Vi kommer att prioritera lösningar som genererar externa intäkter till fastigheten, exempelvis fräscha och prisvärda boendeformer.

Yrkande

  • Att kommunfullmäktige ger Torsås kommun (alternativt TFAB/TBAB) i uppdrag att ta fram olika ekonomiskt hållbara förslag på hur fastigheten kan användas. Finansiering genom externa intäkter vad det gäller investeringar och förvaltning.