• / Nyheter
  • / Bort med ineffektiva möten!

Bort med ineffektiva möten!

Får vi engagerade folkvalda politiker till ineffektiva möten?

Längden på Bildningsnämndens möten är alldeles för långa, mötestider på uppemot 4-5 timmar kvällstid blir ineffektiva och är ett arbetsmiljöproblem för oss fritidspolitiker. Många av oss har 40 h / arbetsvecka. Den politiska organisationen måste kunna möta ett modernt arbetsliv, där heltid är norm. Trots flera förslag (se nedan) från centerpartiet har ordförande (S) inte kunnat hantera mötets längd.

Förslag på åtgärder för att kraftigt korta mötestiden:

· Beslut tas allt eftersom ärendena behandlas.

· Kan inte beslut tas av ett ärende, för att det kräver någon form av fortsatt diskussion, flyttas ärendet till nästa bildningsnämndsmöte.

· Alla ärenden ska vara väl förberedda och all information i ärendet ska bifogas kallelsen. Är inte ärendet klart, ta inte upp ärendet för beslut.

· Informationsärenden bifogas kallelsen, och vi ledamöter läser informationen innan mötet. Muntlig redovisning behövs inte, däremot möjlighet till frågor/reflektion.

· Ta bort gruppmötet ur agendan.

· Inbjudna gäster får bara den tid som är avsatt och den ska hållas.

Hur ska vi kunna engagera fritidspolitiker till bildningsnämnden, som ansvarar för våra förskolor, skolor och kulturliv, om inte effektiviteten på mötena blir radikalt bättre. Exempelvis har lokalfrågan för förskolorna i Bergkvara och i Torsås ältats och ältats. Trots långa möten är finansieringen för förskolans ökade lokalbehov i Bergkvara och Torsås inte löst. Valet den 9:e september ger oss hopp om ett nytt styre i kommunen och en betydligt mer effektiv ordförande!

/frida portin