Ett hållbart samhälle - för alla

Medmänsklighet, öppenhet och jämställdhet

Namn: Eva-Kristina Berg

Bor: Gettnabo

Yrke: Omsorgsassistent

Jag hade förmånen att vara med på det Valkonvent som Centerpartiet anordnade nu i Stockholm 3-4 augusti. En stor behållning var naturligtvis talet av vår partiordförande Annie Lööf. Hon tog upp ämnet med alla skogsbränder som härjat även i Sverige denna sommar. Vad det innebär för de människor som drabbats, både nu i akutskedet men också för lång tid framåt. Gårdar som förlorat stora materiella värden och skogsägare som blivit av med allt. Men Annie betonade också den styrka som så många visade i att osjälviskt ställa upp för andra i detta svåra läge. De som öppnade sina hem, kom med mat och dryck till dem som bekämpade branden, stöttade med sängplatser. Brandmännen som arbetade många långa timmar i sträck trots värmen, hettan från elden och den dåliga luften. Ett exempel på att det är de enskilda människornas enorma engagemang som ytterst bygger Sverige starkt. Vidare berörde hon konsekvenserna av den extrema torka som vi drabbats av i sommar. Hur bönder kämpar för att få fram foder till sina djur nu och för hela vinterns behov. Nu måste vi se till att både offentliga och enskilda konsumenter väljer svensk närodlad mat. Ett konkurrenskraftigt jordbruk är också avgörande för vår nationella säkerhet, att vi är självförsörjande.

Ett hållbart samhälle måste också finnas till för de mest utsatta. Idag är det många som blivit av med rätten till personlig assistans. Det är inte längre självklart att personer som behöver sondmatas, få hjälp med andningen och med allt övriga i sitt liv har rätt till assistans. Barn mår bäst av att bo med sin familj där tryggheten finns. Föräldrar orkar inte sköta ett barn 24 timmar om dygnet. Personlig assistans är det som gör att familjen får ett drägligt liv. Annie avslutade med att betona vikten av att vi står upp för våra värderingar. Medmänsklighet, öppenhet och jämställdhet. Vårt engagemang för landsbygden och klimatet behövs mer än någonsin. Sverige ska vara ett land fyllt av tolerans och framtidstro.

Anders W Jonsson som är barnläkare och riksdagsledamot talade om Centerpartiets sjukvårdsfrågor. I Sverige idag har bara 40 % av befolkningen en fast kontakt i primärvården. Det får till följd att många istället åker till akuten när de behöver sjukvård eller ringer en digital läkartjänst. Det är också alldeles för långa köer till vissa av vårdens områden. Vi i Centerpartiet ser gärna att fler privata alternativ finns att söka sig till när det är dags att söka läkare. Som exempel kan vi jämföra med att vi oftast vet namnet på och regelbundet går till samma frisör. När bilen ska lagas vänder vi oss till samma verkstad för att få det åtgärdat. Tandläkare är det inte ovanligt att vi har samma under många år, men när det kommer till vår hälsa så kan vi tvingas träffa ny doktor varje gång. Och ska där berätta vår historia igen och igen. Det är inte acceptabelt. Därför behöver Centerpartiet få en större representation och ett större inflytande i Svensk politik!