Människors vardag

Öppet klimat med tolerans

Namn: Eva-Kristina Berg

Bor: Gettnabo

Yrke: Omsorgsassistent

Hjärtefrågor: Det som påverkar människors vardag lokalt för att Torsås ska vara en bra kommun att leva och bo i. Vi ska ha tillgång till service och närhet till tjänster som behövs för det dagliga livet.

Förskolor och skolor ska vara välkomnande och ge goda kunskapsresultat. En trygg utbildningsmiljö förutsätter respekt och jämställdhet mellan människor, både elever och personal. Alla är varandras arbetsmiljö och påverkar resultatet av upplevelse och kvalitet i skolmiljön.

Föreningslivet i Torsås kommun är livaktigt och en förutsättning för vårt rika kultur- och idrottsliv. Alla de ideella insatser som görs av människorna i alla olika föreningar är värdefullt och ger så mycket till innevånarna. Det skapar också en särskild känsla av gemenskap och känsla för det samhälle vi alla är en del av och bygger tillsammans.

Besöksnäringen skapar arbeten samt utveckling och vi kan utöka samarbetet med regionen i de frågorna för bättre förutsättningar. Ett utvecklingsprogram för matturism i länet skulle vara till stöd för kommunens småföretagare. Vi behöver arbeta för regelförenklingar och ge fler möjligheter för att anställa personal.

Kommunen ska arbeta för ett öppet klimat med tolerans och medmänskliga värderingar. Alla behövs i ett samhälle och deltar efter sina unika förutsättningar.