• / Nyheter
  • / Vimmerby behöver bli ännu mer jämställt

Vimmerby behöver bli ännu mer jämställt

Centerpartiet svarar JA på Helen Nilssons fråga om vi är för jämställdhet mellan män och kvinnor, lika villkor och rättigheter.

Vi arbetar med praktiskt och konkret jämställdhetsarbete. På internationella kvinnodagen i år tog jag initiativ till att göra en pressträff med alla politiska partier i KF för att lyfta jämställdshetsarbetet i Vimmerby. Vimmerby tidning intervjuade sju politiker från fem olika politiska partier på Vimmerby gymnasium om detta.

Nu har vi följt upp detta med en motion som Peter Karlsson lämnade i till KF i juni om att vi behöver satsa mer på jämställdhetsarbete i Vimmerby kommun. Vi kan nämligen konstatera att kommunens befintliga jämställdhetsplan är antagen 20061127 av kommunfullmäktige och att den bygger på en lag som upphörde att gälla 31 december 2008.

Centerpartiet i Vimmerby yrkar därför
att Vimmerby kommuns jämställdhetsplan uppdateras och antas av Kommunfullmäktige senast juni 2015

Centerpartiet är det parti som haft tre kvinnor som ledare och som lyfter fram kvinnor till ledande positioner i regering, landsting och kommuner tack vare kompetens, inte kvotering. Den bäst lämpade får uppdraget oavsett kön. Så tycker vi att man ska arbeta med jämställdhet.

Många politiker före oss har arbetat med jämställdhet och Sverige är ett av världens mest jämställda länder men vi har fortfarande många saker som behöver förändras för att vi ska få ett helt jämställt samhälle. Det är målet och vi behöver vara många som arbetar fokuserat över partigränserna med denna fråga tills vi nått det målet.

En bra början är att mäta skillnader mellan könen vad gäller kommunens tjänsteleveranser enligt Gertrud Åström som är expert på jämställdhetsfrågor och som föreläste en halv dag på ett Folkhälsopolitiskt forum i mars. Mätningar som visar tydligt att det inte är jämställt möjliggör en handlingskraftig plan för att komma tillrätta med orättvisa villkor mellan könen.

Ingela Nilsson Nachtweij 
Centerpartiet i Vimmerby