• / Nyheter
  • / Friskvård istället för sjukvård

Friskvård istället för sjukvård

Tanken om att vårda det friska och inte det sjuka går som en klar linje genom Centerpartiets valprogram i Vimmerby kommun. Vi vill ha mer frisk tid i våra liv. Det kan vi ordna genom att öka insatserna för den friska omsorgen.

Centerpartiet har motionerat om ett personalprogram som skapar bättre förutsättningar för våra anställda att må bättre. Man ska trivas med sitt arbete och gå dit med insikt om att man gör stor nytta. För detta måste vi få struktur på arbetsplatserna och rimliga arbetsbördor. Vi behöver hela tiden tänka på att måste bli fler händer i utförarledet. 

Men även de äldre som vi har omsorg om skall ha ett friskare liv. De äldre behöver mer frisk omsorg i form av rörelse och aktiviteter. Även kosten är viktig i detta sammanhang och då inte bara att äta den. Den är lika viktigt att vara delaktig.

Centerpartiet vill starta ett Friskvårdsteam inom äldreomsorgen där man på ett aktivt sätt motiverar de äldre att aktivera sig och röra på sig mera. Vi är övertygade att livet kan vara både mer innehållsrikt och mer lustfyllt om ork och hälsa kan följa oss på vägen.

När människor ändå blir sjuka måste vi kunna ta hand om dem på ett bra sätt. Till det krävs personal och vi lider stor och allvarlig brist på sjuksköterskor just nu och kommer att göra så ett tag framöver. Våra chefer gör ett fantastiskt arbete för att få scheman att gå ihop. Nu måste vi ta i med krafttag för att lösa problemet. Centerpartiet vill satsa rejält på löneökningar till sjuksköterskorna. Med det hoppas vi stoppa flykten till Norge och ge ett alternativ till bemanningsföretagen.

Men det råder allmän brist i hela landet vilket gör att vi måste locka hit utländska sjuksköterskor. Vi förslår att Regionförbundet får i uppdrag att, på samma sätt som man lockade hit tandläkare och läkare för några år sedan, tar itu med sjuksköterskeproblematiken. Utbilda i svenska språket, komplettera sjukvårdsutbildningen och ut i verksamheten.

Vi måste också utbilda flera sjuksköterskor. Även om det inte går fort eller är en lösning på det akuta problemet så kommer behoven av sjuksköterskor att vara stora framåt också. Utbildningen måste kunna ske på distans för att attrahera boende i Vimmerby.

För att ytterligare råda bot på personalbristen behöver vi utnyttja tekniken. I Centerpartiets Vimmerby vill vi använda modern teknik för tillsyn och besök. Det passar inte alla men de som vill ska ha möjlighet att få tillgång till nya lösningar.

Curt Tyrberg

Lisbeth Karlsson