Angående majoritetens tankar om att lägga ner matsalar

Bo Svensson

I Vimmerby kommun finns inga renodlade trygghetsboenden som moderaternas Micael Glennfalk har stridit för. Det finns dock några äldreboenden som är mycket nära trygghetsboenden, och fungerar som trygghetsboenden i praktiken. Dessa är Granen, Frödala och Solgläntan.

Det finns nu ett förslag från kostenheten att lägga ner matsalarna i Frödala och Solgläntan. I de beräkningar som presenteras så kostar matsalarna i Frödala 400.000kr och Solgläntan kostar 350.000 kr. Dessa hyrs från Vimarhem som är fastighetsägare och kan inte hyras ut till något annat ändamål då de ligger i äldreboendet. Hyran belastar kostenheten. I andra matsalar t.ex. i skolor och förskolor så betalar inte kostenheten någon hyra utan den ligger i helhetskostnaden för byggnaden.

Med detta skulle man kunna att luras tro att man kan spara 400.000 respektive 350.000 kr genom att lägga ner matsalarna.  Dessa summor utgörs inte bara av kostnader för personal i matsalen. I verkligheten är det så att i dessa summor ligger även hyror till Vimarhem som man inte kan ta in från annat håll.

Om man lägger ner dessa matsalar så får man högre kostnader för hemtjänsten som dels måste distribuera mat till varje lägenhet men framförallt blir tvungna hjälpa många av de gamla med lunchen. Man skriver att de gamla får laga sin mat själva, men jag vet att det är i princip ingen, med något undantag, som klarar detta. Det kommer att falla på hemtjänsten att sköta luncherna.

Detta är den krassa ekonomiska sidan. Men det är minst lika viktigt att se till de äldres sociala vardag. En vardag där den gemensamma lunchen är dagens höjdpunkt. Alla som kan ta sig till matsalen äter tillsammans med de andra och har möjlighet att pratas vid och umgås. Man går ut till matsalen i mycket god tid och umgås. Det kommer också några äldre som inte bor på boendet för att äta sin lunch och umgås med de som bor där.

Är detta majoritetens syn på äldrevården, när Micael Glennfalks trygghetsboenden har lagts i malpåse? Jag tror inte detta förslag sparar några pengar, eller i vart fall väldigt lite på sista raden för kommunen.

Bosse Svensson
Centerpartiet i Vimmerby