Flytta in förskolan i Djursdala skola

Den största utmaningen för alla politiker är att formulera problemet på ett sånt sätt att det tillåter sig att lösas. I Vimmerby är vi överens om problemet men varken om frågeställningen eller lösningen. Detta inlägg är det andra i en serie inför folkomröstningen där vi åter pekar på att det finns seriösa besparingsalternativ när man röstar B!

I detta inlägg vill vi visa på besparingarna med att flytta in förskolan in i skolan i Djursdala.

Första fördelen är att man betydligt enklare kan sälja en villa än en skola med tillhörande gymnastiksal.

Den främsta fördelen är dock att det ger en besparing på uppemot 700 000kr år 2018.

Att flytta skolbarnen till A-L skolan har vi ju nu sett svart på vitt inte kommer att fungera eftersom de helt enkelt inte får plats.

Man planerar att hyra in paviljonger med en kostnad på 1,3 miljoner per år på grund av ett 20-tal asylsökande barn.

Får inte de barnen plats kan vi inte se hur 40 (2018) barn från Djursdala skall få plats heller.

Man kommer helt enkelt att bli tvungna att hyra in ännu flera paviljonger. Två extra klassrum kostar c:a 615 000kr per år, samtidigt som lokalerna skulle gapa tomma i Djursdala med skillnaden att kommunens fastighetsavdelning får ta den ekonomiska smällen genom hyresförluster.

Som grädde på moset kommer sedan ombyggnaden av A-L skolan till med start 2017, ett hundratal elever måste då evakueras från skolan. Vart skall dessa ta vägen? Förmodligen till ytterligare inhyrda paviljonger med miljonhyror varje år.

Rektorstjänsten för Djursdala skola är ju redan bortsparad, och det är helt ok, låt istället rektorn på förskolan ha hand om skolan också.

Liknande besparing borde kunna göras även när det gäller Brännebro skola.

Ovan är endast de ekonomiska aspekterna uppräknade, en besparing på 0,7 miljoner till som inte försämrar villkoren för varken barn eller äldre.
Vad det sedan ger till kommunkassan på sikt, genom en fortsatt levande landsbygd, kan vi bara sia om.

Möjligheternas alternativ i folkomröstningen den 21 februari. Rösta B!

Lars Sandberg

Centerpartiet i Vimmerby