Motion sommaraktiviteter

Under sommaren 2016 arrangerades sommarlovsaktiviteter för barn och unga i kommunen på ett nytt sätt och delvis med medel från staten.

Nu har sommarens aktiviteter  utvärderats och däri har vissa förbättringsområden identifierats. En av de största punkterna anser vi Centerpartiet i Vimmerby vara att man inte har lyckats nyttja de statligt beviljade medlen till fullo. Vi ser ett behov av att bredda och samverka djupare och med bättre framförhållning med föreningsliv och näringsliv för att skapa ännu bättre aktiviter 2017. En viktig förutsättning är en tidig dialog och planering.

Vi i Centerpartiet ser stora möjligheter att vidareutveckla "Fabriken on tour" med inkluderande mötesplatser i samverkan med föreningar i hela kommunen. Södra Vi IF ville arrangera ett kollo men fick nej av Utvecklingsavdelningen, Sommaren 2017 bordet det vara möjligt att arrangera sommaraktiviteter vid exempelvis Stjärnevik, Appollo-stugan (med möjlighet till cikling till kollot), i Frödinge, vid Anen och Locknevi, i Tuna, Storebro, Rumskulla och i Gullringen.

Men det krävs tidiga besked ifrån kommunen för att de mindre föreningarna ska ha en rimlig chans att vara med och bidra. För en god samverkan bör planeringsarbetet kunna komma igång snarast efter årsskiftet.

Förutom tidsaspekten är träning i simfärdigheter och vattenvana ett område där vi ser ett stort behov att vi ifrån kommunens sida bidrar så mycket som möjligt. Utvecklingen av antal drunktningstillbud i landet i stort och bland utlandsfödda i synnerhet är något vi ser med oro på. Därför bör vistelse vid badsjö under ordnande former och med tydligt ledarskap vara prioriterat.

Centerpartiet föreslår genom denna motion

att Utvecklingsvadelningen snarast planerar för 2017 års sommaraktiviteter i samverkan med föreningsliv och näringsliv.

att vistelse vid badsjö under ordnade former prioriteras vid samordningen av sommaraktiviterer.

Ingela Nilsson Nachtweij
Centerpartiet i Vimmerby